Ճշմարիտ լույս, Քրիստոս Աստված, իմ հոգին առավոտից քեզ հետ է։
Ցույց տուր ինձ քո դեմքը այս երկրի վրա:

Սիրելի քույրեր և եղբայրներ,
Այս երգով, որ երգվում է այսօր մեր եկեղեցում, Հոգեգալստյան օրվա չորրորդ կիրակի օրը, ուզում եմ ողջունել ձեզ և միևնույն ժամանակ խնդրել, որ ձեր հոգիները լուսավորվեն Աստծո ճշմարիտ լույսով, քանի որ այս լույսն աշխարհ է եկել. Հիսուս Քրիստոսի և Նրա մեջ Քրիստոսն առաջնորդում է մեզ խավարից դեպի իր լույսը:
Առաջին բանը, որ Աստված արեց աշխարհը ստեղծելիս, լույսն էր, հենց սկզբում, Աստվածաշնչի առաջին գրքում՝ Ծննդոց գլ. 1, հատված 3, Աստված ասաց. Թող լույս լինի: Եվ լույս եղավ:
Լույսի օգնությամբ կարգ է ստեղծվել.
Լույսի օգնությամբ ցերեկը բաժանվեց գիշերից, ցերեկը դարձավ լույս, իսկ գիշերը՝ խավար։
Լույսի օգնությամբ բարին բաժանվեց չարից։

Հիսուսը Աստծո ամբողջական հայտնությունն է, անտեսանելի Աստծո պատկերը: Բայց մարդիկ չընդունեցին նրան, քանի որ նրանց գործերը չար էին և մեղավոր:
Զատիկին՝ քրիստոնեական մեծագույն տոնին, լույսի աստվածային զորությունը մեկընդմիշտ հաղթեց չարի, խավարի և մահվան ուժերին:
Ինչպես արևն է տալիս մարմնին ուժ և առողջություն, այնպես էլ Աստծո լույսը տալիս է երջանկություն, ուժ, ուղղություն, քաջություն, հույս, ճշմարտություն, շնորհ, ողորմություն, կյանք և սեր:
Քրիստոնյա լինել նշանակում է լույս լինել Տիրոջ հետ, որին Հիսուսն ասում է. Դու ես աշխարհի լույսը:
(Մատթ. 5, 14)

Քանի դեռ մենք ընդունում ենք Աստծո լույսը, մենք պաշտպանված կլինենք, մենք չենք կորցնի մեր հավատքը, վստահությունը, հույսն ու սերը Հիսուս Քրիստոսի և միմյանց հանդեպ:
Սիրելի քույրեր և եղբայրներ, սիրելի ընկերներ, ընդունեք Աստծո լույսը, ապրեք այս Սուրբ Լույսով, որով մենք միանում ենք Աստծուն, որովհետև մկրտությամբ մենք դառնում ենք լույսի զավակներ, որը պաշտպանում է մեզ, կյանք է տալիս և ընդունում հավիտենական կյանք։ . Ամեն.

Հրաչ վարդապետ Բիլիցյանը