Բայց տոնի վերջին՝ ամենաբարձր օրը, Հիսուսը հայտնվեց և կանչեց. «Ով ծարավ է,
արի ինձ մոտ և խմի՛ր։ Ով հավատում է ինձ, իր մարմնից կհավատա
ինչպես Սուրբ Գիրքն է ասում, կենդանի ջրի գետեր են հոսում։ Հովհ 7։37-38

Ջուրը կյանքի չորս անփոխարինելի տարրերից մեկն է, առանց որի մարդիկ ֆիզիկապես չեն կարող գոյություն ունենալ: Առանց ջրի մնալը ձեզ կհյուծեցնի և երկար ժամանակ առանց ջրի ձեր կյանքը կարող է վտանգված լինել։ Նրանք, ովքեր լսեցին այս ուղերձը, հավանաբար հասկացան այն բառացիորեն, բայց Տերը խոսեց կենդանի ջրի մասին, որը հնարավոր չէ զգալ: Այս կենդանի ջուրը Նրա Խոսքն է, Աստծո կամքն է: Մեղավոր մարդու կյանքը նման է անջուր անապատի. Մեղքն աճում է կենդանի հավատքի և խղճի չոր անապատի ավազների մեջ: Մի երկրում, որտեղ ջուր չկա, մեջտեղում կյանք չկա, որ բույսեր ու ծառեր տա։ Ջուրը, որի մասին Հիսուսը խոսեց, անմահ է: Այս ջրից խմել նշանակում է ընդունել Հիսուսին, ապրել նրա հետ, միանալ նրան և երբեք չծարավել:

Մեկ այլ անգամ Հիսուսն ասաց. «Ես եմ կյանքի հացը. Ձեր հայրերը մանանա կերան անապատում, բայց մեռան։ Սա այն հացն է, որ իջել է երկնքից, որ չմեռնի, ով ուտում է այն։ Հովհ. 6։41

Այստեղ ավելի պարզ է Տիրոջ Խոսքը. Ջուրն ու կերակուրը, որ Հիսուսը տվեց, աննշան են։ Նրանք այն հոգին ու սիրտն են, որոնք մարդը կարող է լցնել, երբ ընդունի Հիսուսին: Խմել Հիսուսի ջրից և ուտել նրա հացը, նշանակում է ապրել քրիստոնեական կյանքով, սնվել և կատարել Աստծո Խոսքը:

Հիսուսը չհայտնվեց որպես Աստված և Աստծո Որդի իր երկրի վրա կյանքի ընթացքում: Նրա խոսքի համաձայն՝ Սուրբ Հոգին դեռ պետք է գար՝ փոխանցելու Իր աստվածային շնորհները, և այդ ամենը կհայտնվի ժողովրդին: Նրանք, ովքեր կընդունեն Հիսուսին, «կենդանի ջրի գետեր կհոսեն իրենց ներսից» (Հովհ. 7.38):
Մարդիկ, ովքեր լսում էին այս խոսքերը, տարբեր կարծիքներ ունեին Հիսուսի մասին, ոմանք ասում էին, որ նա մարգարե էր, մյուսներն ասում էին, որ նա է ճշմարիտ Քրիստոսը: Ուրիշները բացասական բաներ են խոսել նրա մասին՝ անկախ նրանից՝ նա խաբուսիկ է, թե իր գործն անում է Սատանայի միջոցով։

«Հիսուսը եկավ Փիլիպպեի Կեսարիայի շրջանը և հարցրեց իր աշակերտներին. «Մարդիկ ասում են, թե ո՞վ է մարդու Որդին։ Նրանք ասացին. Նա ասաց նրանց. «Դուք ո՞վ եմ ասում, որ ես եմ»: Սիմոն Պետրոսը պատասխանեց և ասաց. «Դու Քրիստոսն ես՝ կենդանի Աստծո Որդին»: Յիսուս պատասխանեց անոր ու ըսաւ անոր. քանի որ մարմինն ու արյունը դա չհայտնեցին ձեզ, այլ իմ Հայրը, որ երկնքում է: Մատթեոս 16:13-17

Թե ինչ է աշխարհը մտածում Հիսուսի մասին, այնքան էլ կարևոր չէ: Մեր սեփական կարծիքը կարևոր է. Նա մեզ այս հարցն էլ է տալիս. «Դուք ասում եք, որ ես ո՞վ եմ»։

Այգիկ աբեղա Հովհաննիսյան