«Ես եմ կենդանի հացը, որ իջել է երկնքից»։ Հովհաննես 6։51

Այսօրվա ընթերցումը Մատթեոսի Ավետարան 14.13-21 և նաև ավետարանների այլ համեմատելի հատվածներում մեզ պատմում են հացերի բազմացման հրաշքի մասին: Երբ մարդիկ գտան Հիսուսին լճի այն կողմում, նրան հարցրին. «Ռաբբի, ե՞րբ ես եկել այստեղ»: Հիսուսը պատասխանեց նրանց և ասաց. հաց կերան և կշտացան» (Հովհաննես 6:26)

Այստեղ, սիրելինե՛ր, հավաքվածները չհետևեցին Հիսուսին Նրա ուսմունքներին հավատալու պատճառով, այլ փնտրում էին Նրան, որպեսզի բավարարի իրենց մարմնական կարիքները: Դրա համար էլ մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսն ասում է՝ «Գնա՛, աշխատիր և մի՛ գործիր, որով կկորչես», այսինքն՝ ով չարիք է մտածում և չար գործեր է անում, ինքն իրեն մոռացության և մահվան է դատապարտում։ Քրիստոսը, իմանալով նրանց կործանարար մտքերը և սրտի ցանկությունները, պատվիրեց. Հովհաննես 6։27. Եվ որպես ճշմարիտ հաց Նա տալիս է մեզ Իր մարմինը, և հավիտենական ջրի փոխարեն Նա տալիս է մեզ Իր արյունը: Որքա՜ն հրաշալի կլիներ, եթե թագավորն իր ուտելիքի մի մասը ուղարկեր մի աղքատ մարդու։ Բայց Հիսուսը մեզ կերակրում է ոչ թե Սուրբ Սեղանի մոտ ուղարկելով Իր հաղորդության մի մասը կամ Իր մարմնի և արյան մի փոքր մասը, այլ Նա մեզ տալիս է Իր ամբողջ մարմինը, արյունը, հոգին և աստվածությունը:

Մեր Քավիչը ցույց տվեց Իր սերը ոչ միայն Իր մարմնավորման միջոցով, այլ Նա մեզ տվեց Իր ամբողջ մարմինն ու արյունը, և դրա միջոցով Նա ցանկացավ միավորվել մեզանից յուրաքանչյուրի հետ: Ահա թե ինչու Նա խառնվեց մեզ հետ, որպեսզի մենք կարողանանք մեկ դառնալ, քանի որ նա կատարյալ սիրեց մեզ և ասաց. և ով հավատում է ինձ, այլևս չի ծարավի»։Հովհաննես 6:35

Քրիստոսը դարերի ընթացքում կոտրում է իր հացը շատ մարդկանց համար։ Հացը մեր հայրերի ու մեզ համար կոտրվեց, բայց պաշարը դեռ չի սպառվել։ Մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի հոգևոր բովանդակությունն անսպառ է: Նա հավերժ ապրեց: Եթե մենք մտածեինք, որ մենք կատարյալ հասկացողություն ունենք Տիրոջ մասին, և որ Նրա մեջ այլևս գաղտնիքներ չկան, Նրա մնացորդները դեռ գոյություն կունենային՝ դարերով կերակրելով մարդկությանը:

Տիրոջ խոսքի համաձայն՝ կենդանի ջրի գետեր կհոսեն նրանց որովայնից։ Թույլ մի տվեք, որ քաղցածները հուսահատվեն, քանի որ Տիրոջ պատգամը պարզ է. «Ես եմ կենդանի հացը, որ իջել է երկնքից. Ով ուտում է այս հացից, հավիտյան կապրի»։ Հովհաննես 6։51

Եթե որևէ մեկը մեղավոր ճանաչվի մեղքի մեջ, Տերը կմաքրի և կսրբագործի նրան Իր մարմնով և արյունով և մեզ կդարձնի Աստծո ճշմարիտ և ընտրյալ զավակները:

Թող որ մենք հավերժ ապրենք աստվածային սիրո և խաղաղության մեջ: Ամեն.

Եղիշե Վարթաբեդի Ավետիսյան