????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Երեկ հայ սուրբ էր մեր եկեղեցուն և առաջին լուսաւորիչները՝ ս. Թադեոս և Ս.Բարդուղիմեոս ?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? մակարդակը ??????????????????

 Քրիստոսի ????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? յետոյ, համաձայն պատգամի տիրոջ, անոր տարածեցին աշխարհով մէկ բոլոր հեթանոս ազգերին քրիստոնեական. Առաքեալներն միայն 12-ն էին երկուսը եկան հայաստան ու նահատակեցին հայաստան հայաստան՝ հայոց հողը սնուեց առաքեալների արիւնով։ Երբ ?????? ?????? ?????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? մակարդակը դա տիպի մակարդակ է. Թադեոս առաքեալին ՝ է ժայռը, որ ամփոփում են մարմինը։ Թադեի վանքը։

 ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????? Առաքելական մենք կոչում ենք դրանով իսկ հաւաստում, որ քրիստոնէութիւնը հայաստան է առաջին իսկ դարից ս. Թադեոս և Ս. Բարդուղիմեոս ?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? մակարդակը ?????????????????????

 Ս. Թադեոս և Ս. Բարդուղիմեոս քրիստոնեութեան առաջին ուսուցիչները եղան հայաստանի մէջ՝ կեանքն ու քարոզչութիւնը լաւագոյն զօրութեան զօրութեան զօրութեան եւ կենսունակութեան կենսունակութեան կենսունակութեան ու ու շուայտ կենցաղավարութեան, կռապաշտութեան խաւարի մէջ խոնարհուեց լոյսի լոյսի լոյսի 301 թ. մենք քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն ընդունելու տարեթիւ, սակայն մինչ այդ էին ծլարձակել արդէն։

????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

 Ս. Թադեոս և Ս. Բարդուղիմեոս առաքեալների վերանորոգութեան օր բոլորիս համար չթողնենք, որ պատմութեան էջերը էջերը, այլ մեր. ???????????????????????????????????? եւ առաքինի կեանքով մեր եկեղեցին եկեղեցին, որ հոգեփրկչական ծառայութեանը համընթաց է ազգանուէր կեանքում կեանքում.. Ամէն։  

 

սիրելի հավատացյալներ,

Երեկ Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին նշեց մեր Եկեղեցու հիմնադիրների և առաջին լուսավորիչների՝ Սուրբ Թադեոսի և Սբ. Բարդուղիմեոս.

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի համբարձումից հետո նրա 12 աշակերտները, հետևելով նրա հանձնարարությանը, քրիստոնեական պատգամը բերեցին և ուսուցանեցին հեթանոսական աշխարհին: Երկու Առաքյալներ՝ Սբ. Սքվիդվարդ և սբ Բարդուղիմեոսը, եկել է Հայաստան և այնտեղ նահատակվել Սանատրուկ թագավորի հրամանով։ Երբ Թադեոսը մահացավ, մի քար բացվեց, և նրա մարմինը դրվեց այնտեղ:

Այսօր այս վայրում է գտնվում Սուրբ Թադեոսի վանքը։ Հայոց հողը սնվել է առաքյալների արյունով։ Մենք մեր եկեղեցին անվանում ենք առաքելական՝ հաստատելով, որ քրիստոնեությունը Հայաստան է մտել առաջին դարում՝ սուրբ Թադեոս և Սուրբ Բարդուղիմեոս առաքյալների միջոցով։ Թադեոսն ու Բարդուղիմեոսը դարձան Հայաստանում քրիստոնեության առաջին ուսուցիչները։ Նրա կյանքն ու քարոզչությունը քրիստոնեության զորության և կենսունակության լավագույն օրինակներն էին: Հեթանոսության ու կռապաշտության խավարի մեջ թաղված Հայաստանը խոնարհվեց ճշմարիտ լույսի առաջ։ Քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն ընդունելու օր ենք համարում 301 թվականը, սակայն մինչ այդ առաքյալների քարոզչությունը պարարտ հող նախապատրաստեց հայ ժողովրդի դարձի համար։ Հայաստանում քրիստոնեության առաջին հիմնաքարերը դրել են սուրբ Թադեոս և Սբ. Բարդուղիմեոսը դրեց.

սիրելի հավատացյալներ,

Տոնենք Առաքելոց տոնը Թադեոսի և Սբ. Բարդուղիմեոս, հռչակիր բոլորիս նորոգության օր և թող ոչ միայն խոսեն պատմության էջերը, այլ մեր աղոթքով ու առաքինի կյանքով փառաբանեն առաքելական մեր սուրբ եկեղեցին, որն իր հոգեափրկիչ ծառայությամբ հաստատուն կերպով իր պատգամն է հռչակում մեր կյանքում։

Ամեն.

Եղիշե Վարթաբեդի Ավետիսյան