«????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? 9.46
Այս կիրակի Ս. Գրքի ????????? ???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? մակարդակը նույնպես=?????????### ############################################## ############### նկատի ունեմ
Մի աշակերտների աշակերտների մեջ վեճ եղավ թե ո՛վ մեծ մեծ երբ իմացավ սրտի սրտի, վերցրեց մի, վերցրեց իր մոտ և և. « ?????? ??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? Սա սա դու ես: ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????? նշանակում է ?????????? ?????????, ?????????, ????????????, ?????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ???????? արդեն նաև ինչ է դա: 9.46:48
Մանուկները մարդկանց ամենամաքուր, խոնարհ անպաշտպան անպաշտպան էակներն, որոնց հիսուս անգամ անգամ երկնքի համեմատեց.
Այս աշխարհի ախտերից հպարտությունը, որը սատանայի հատկանիշն է և և. ով խոնարհ է հիսուսին, որ ամբողջ երկրային կյանքը ապրեց խոնարհ, հեզ, շրջեց աղքատների ու հիվանդների, լվաց իր ոտքերը.
Եկեղեցու հայրերն են ասում ամեն ոք ոք խաղաղարար է և է, աստծո է, որովհետև գործն է կատարում, իսկ ով խռովարար, խռովասեր, մարդկանց է ու կռվի ցավագին, սատանայի է սատանայի և սատանայի է ????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
Խոնարհություն աղքատություն և հարստություն ՝՝ բառերը հոմանիշ են երանի երանի աղքատին, որը և ոչ թե թե կյանքի բարեկեցության շատ հանգամանքների և նեղությունների պատճառով, ինչպես են աստծո աստծո, եթե եթե, ողորմած, անկաշառ, խոնարհ, խոնարհ, ուրիշներին. Գողերին ընկեր չլսվեն ու չշնանան, լինեն այլ որբերին և և նրանց, ովքեր են իրնեց իրնեց:
Լինենք խոնարհ, հեզ, բարկությունից, բամբասանքից, չշփոթենք հետ, իսկ որ զսպել զսպել հույզերը, բարկանում եմ, անընդահտ, հեռանում է և սատանային սատանային սատանային քրիստոնեական հոգով աստծո, քանի.
«????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????########## ############################################## ################################ Բայց իր անձը, կ############ ############################################## ############################################## #' դեպի 23։12
Ամեն
***
«Որովհետև ձեր բոլորից ով փոքր է, մեծ է»։ Ղուկաս 9։48
 Այսօրվա ընթերցումը քրիստոնեական խոնարհության մասին է:
«Նրանց մեջ միտք ծագեց, թե իրենցից ով է ամենամեծը։ Հիսուսը տեսավ այդ միտքը նրանց սրտերում: Նա վերցրեց մի երեխա, մոտեցրեց նրան և ասաց նրանց. և ով ընդունում է ինձ, ընդունում է նրան, ով ինձ ուղարկեց: Որովհետև ձեր բոլորից ով փոքր է, մեծ է»։ Ղուկաս 9։46:48
Երեխաները ամենամաքուր, ամենախոնարհ և ամենաանպաշտպան մարդիկ են, որոնց հետ Հիսուսը համեմատեց նույնիսկ երկնքի արքայությունը:
Այս աշխարհի չարիքներից մեկը հպարտությունն է, որը սատանայի հիմնական հատկանիշն է: Եվ հակառակը, ով խոնարհ է, նման է Հիսուսին, ով իր ողջ երկրային կյանքն անցկացրեց խոնարհության մեջ՝ այցելելով աղքատներին ու հիվանդներին, լվանալով իր աշակերտների ոտքերը։
Եկեղեցու բժիշկներն ասում են. «Ամեն ոք, ով խաղաղարար է և խաղաղասեր, կոչվում է Աստծո որդի, որովհետև նա Աստծո գործն է անում, իսկ ով խռովարար է, ով մարդկանց ապստամբության և ցավալի կռիվների է դրդում, նա սատանայի որդի է և անում է Աստծո սատանայի գործը:
Խոնարհությունը աղքատություն է, իսկ հարստությունը՝ ագահություն: Այս բառերը հոմանիշ են։ Բայց երանի այն աղքատին, ով հոգով խոնարհ է և ոչ թե աղքատ հանգամանքների և նյութական կարիքների պատճառով: Եվ շատ հարուստներ, ինչպես ասում են հայրերը, կմտնեն Աստծո արքայությունը, եթե լինեն բարի, ողորմած, անապական, արդար, խոնարհ, չկողոպտեն ուրիշներին, չընկերանան գողերի հետ և չշնանան, հոգ տանեն ուրիշների մասին: որբեր և այրիներ և բոլոր նրանց խնամքի տակ:
Լինենք խոնարհ, հեզ, զայրույթից ու բամբասանքից հեռու, խոնարհությունը չշփոթենք աղքատության հետ, իսկ նրանք, ովքեր չեն կարողանում զսպել իրենց զգացմունքները, բարկանում են, անընդհատ մեղադրում ուրիշներին, հրաժարվում են խոնարհությունից և մոտենում հպարտությանը և սատանային։ Քրիստոնեական ոգով խոնարհվենք Աստծո առաջ.
 «Որովհետև ով ինքն իրեն բարձրացնում է, կխոնարհվի, և ով խոնարհեցնում է իրեն, կբարձրանա»: Մատթեոս 23.12
Ամեն

Այգիկ աբեղա Հովհաննիսյան