Տոնական սուրբ պատարագ Քեհլում և շքանշանների հանձնում Սիմոն սարկավագ Հալքաջյանին

????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????Հավասարեցրեք այն այս տեսակի տեղեկատվությունը
Սուրբ պատարագ Քեհլում և պարգևատրում «Ս. Ներսես-Շնորհալի» շքանշան Սիմոն սարկավագ Հալքաջյանին
31.08.-08.09.2022 թթ․ Գերմանական քարլսռուհէ տեղի ունեցած եկեղեցիներու համաշխարհային համաշխարհային խորհուրդը, որ կը մասնակցի հայ եկեղեցւոյ պատուիրակութեան։ ???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? մակարդակը այն է, ինչ կա: Տ․ ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ???????? Իսախանեանը։
Կիրակի օրը ?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? մակարդակը Էջմիածնի պատուիրակութեան մէկ թեմակալ քէհլի քէհլի հրաւէրով հայ հայ մասնակցեցաւ համայնքում համայնքում սբ սբ. ????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? Սբ. Պատարագը մատուցեց աթոռի միաբան միաբան քրիստոնեական դաստիարակության կենտրոնի հոգշ հոգշ Տ․ Գարեգին Վրդ․ ?????????, ?????????, ?????????, ?????????????????????, ? ????????????????????????????, ?????????????????????????????? ?,????????????????????? Տ․ Արմաշ Եպս․ ????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
Սբ. Պատարագի աւարտին տեղի հայ համայնքի երկարամեայ երկարամեայ ծառայող սարկաւագ սարկաւագ սարկաւագ «սբ սբ. ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ամսաթիվը, թե որ հիմքում որ ամսաթիվը և տեսակը:
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? Հավասարեցրեք այն լրատվամիջոցների տեղեկատվությունը, դա այն է, ինչ կա: Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Վեհափառ Կաթողիկոսը ը############################################################## ############################################## ############################################## #++++ Տ. ????????????????????????????????????????????????????????? ? Իսախանեանի խնդրանքին բարեշնորհ բարեշնորհ `գնահատանք երկարամեայ երկարամեայ ազնիւ եւ նուիրեալ ծառայութեան, հայրապետական օրհնութեան օրհնութեան օրհնութեան գրով է մայր մայր մայր« սբ. ????????????
Բարեշնորհ սիմոն սարկաւագի ծառայութեան մասին խօսք հոգեւոր հոգեւոր հովիւ արժպ արժպ. Տ․ ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ?? ????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? Հետո «էջմիածինն ի շարականի երգեցողության ներքոյ օրհնության գիրը գերշ գերշ. Տ․ Արմաշ Եպս․ ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? Խորան։ ????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????##?? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Տ․ Գարեգին Վրդ․ ????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? Ընթերցման աւարտին առաջնորդ սերովբէ իր գնահատանքն ու օրհնութիւնը օրհնութիւնը սիմոն եւ յանուն յանուն ամենայն կաթողիկոսի պատւոյ բարձր օրհնութեան եւ օրհնութեան օրհնութեան գիրը նրան փոխանցեց.
Պարգևատրման արարողության երիտասարդ աշխէն վարժապետեանը հանդէս հանդէս-երկու երաժշտական կատառումներով կատարումներով.