Պատերազմ նախշերի ու խորհրդանիշների և ղարաբաղյան գորգերի մշակութային ժառանգության համար

Ադրբեջանի կառավարությունն աջակցում է տարբեր նախաձեռնություններին, որոնց նպատակն է էթնիկականորեն «մաքրել» հայերի արվեստը Արցախից և Ադրբեջանից, և գորգագործության հնագույն արվեստը այս պատերազմի առաջին գծերից մեկն է։

Հրակ Աւետանեանի յօդուածը
28 փետրվարի, 2021 թ
հայտնվեց «հիպերալերգիկ» կիրակնօրյա թողարկում