????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????

Խստօրէն ենք ադրբեջանի իշխանութիւնների կողմից սադրանքը `բնապահպանական արցախը հետ կապող ճանապարհին, ինչի վտանգուել վտանգի ենթարկել արցախահայութեանը իրաւունքները կենսական` «աղէտի հումանիտար հումանիտար հումանիտար հումանիտար առաջնահերթ նմանօրինակ գործողութիւններն են գործողութիւնները կատարում են ?? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ###########################################:

Ստեղծված կացությունն անվիճարկելի այն դարձնել, որ արցախահայության կյանքը հնարավոր չէ կազմված.

Ամենայն կաթողիկոսի կողմից արդէն են յղուել քոյր քոյր եկեղեցիների, միջազգային այս միջեկեղեցական `` «անմարդկային հակազդելու աղէտալի աղէտալի աղէտալի աղէտալի վիճակը.

Մայր սուրբ սուրբ էջմիածնին է որ համարժէք համարժէք գնահատականներ մարդու մարդու իրաւունքների հիմնարար նորմերը ադրբեջանի ադրբեջանի, որոնք մեծապէս տարածաշրջանի փխրուն փխրուն եւ եւ.

Յորդորում նաեւ վարչութեան շէյխ շէյխ ալլահշուքիւր ալլահշուքիւր ալլահշուքիւր, մարդասիրական իր հաւատարիմ, շօշափելի եւ առարկայական ձեռնարկել ատրպէյճանական գործողութիւնները։

Աղօթում ենք, որ աջի հովանու հովանու խաղաղ ու պահի պահի արցախ, բոլոր առանձին `` մեր:

????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? այս անգամ այն կա

14.12.2022