Եպիսկոպոս2022-04-25T23:24:26+02:00

Գերաշնորհ Տ. ????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? Իսախանեան

????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? Երկուսն էլ չունեն տվյալներ, առկա են

Գերաշնորհ Տ. ????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? Իսախանեանն առաջնորդում հայ առաքելական եկեղեցու գերմանիայի 2018 թուականի ապրիլից։ Առաքելական յաջորդականութեամբ գերմանիայում է իրեն վստահուած թէմի աւելի քան 60000 հայ քրիստոնեաների համար։ Նրա համար կարևոր է հայապահպանությունը, որքանով է մշակված ու մարդկանց ծառայողը

«????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????

Գերաշնորհ Տ. ????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? Իսախանեան

Ծնուած Հազարջրիբ՝ Իրանում 1963թ. ?????? 20-?????????
Կուսակրօն քահանայ ձեռնադրուեց 1987թ. ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
Եպիսկոպոս ձեռնադրուեց 2019 ????????? ?????? ???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ??????? Այն տուն է

Ես ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? Իմ մոտ չորս հարիւր ապրել են տնից տնից (հաւանաբար ՝ հայրենիքից) հեռու, մեդական մահմեդական բայց մահ իրենց ինքնությունը և քրիստոնեական սա հայ եկեղեցու աշխատանքի կենդանի կենդանին է.

իմ նախնիներն իրենց եկեղեցում ճանաչեցին իրենց, յիսուս քրիստոսին, սովորեցին իրենց ընդունեցին իրենց հավատքը. Նրանք համոզված են, որ միայն իրենց փրկությունն են հոգու հոգու, այլև իրենց մշակութային մշակութային մշակույթների համար, որոնք ժամանակներից են և և և փոխանցվում են սերնդին.

Ուստի ծնողները տարիքում ինձ տուեցին ճանապարհը եկեղեցու եկեղեցու.

Հոգեւոր ծառայութեան շուրջ 35 փորձ թէմական եպիսկոպոսի եպիսկոպոսի նոր հիմնական հիմնական խնդիրն խնդիրն հավատացեալներին այսօր եւս հնարաւորութիւն իրենց հոգեւոր հայ հայ հային, որտեղ իրենց օտար ի վիճակի լինեն աստծուն եւ աստծուն աստծուն. եւ՛ եւ՛ երիտասարդները կը զգան զգան զգան զգան զգան զգան հաշուի այսօրուայ բազմաթիւ բազմաթիւ տարբեր մարտահրաւէրներ է մի վայր վայր վայր, ուր կրնաք խաղաղութիւն խաղաղութիւն եւ, ուր կրնաք կապել եւ ստանալ, ուր միայնակ չէք զգա դուք ուր արժէքաւոր արժէքաւոր լինէք. :

Ես աղօթում եմ, որ տա հաւատք և ՝՝ աստծոյ սերմը սերմը ցանելու ցանելու, շատ փոքր է, բայց կարող է աճել և մեծանալ »: Մկ 4, 31-32)

Ես ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? Իմ մոտ չորս հարիւր ապրել են տնից տնից (հաւանաբար ՝ հայրենիքից) հեռու, մեդական մահմեդական բայց մահ իրենց ինքնությունը և քրիստոնեական սա հայ եկեղեցու աշխատանքի կենդանի կենդանին է.

իմ նախնիներն իրենց եկեղեցում ճանաչեցին իրենց, յիսուս քրիստոսին, սովորեցին իրենց ընդունեցին իրենց հավատքը. Նրանք համոզված են, որ միայն իրենց փրկությունն են հոգու հոգու, այլև իրենց մշակութային մշակութային մշակույթների համար, որոնք ժամանակներից են և և և փոխանցվում են սերնդին. .

Ուստի ծնողները տարիքում ինձ տուեցին ճանապարհը եկեղեցու եկեղեցու.

Հոգեւոր ծառայութեան շուրջ 35 փորձ թէմական եպիսկոպոսի եպիսկոպոսի նոր հիմնական հիմնական խնդիրն խնդիրն հավատացեալներին այսօր եւս հնարաւորութիւն իրենց հոգեւոր հայ հայ հային, որտեղ իրենց օտար ի վիճակի լինեն աստծուն եւ աստծուն աստծուն. եւ՛ եւ՛ երիտասարդները կը զգան զգան զգան զգան զգան զգան հաշուի այսօրուայ բազմաթիւ բազմաթիւ տարբեր մարտահրաւէրներ է մի վայր վայր վայր, ուր կրնաք խաղաղութիւն խաղաղութիւն եւ, ուր կրնաք կապել եւ ստանալ, ուր միայնակ չէք զգա դուք ուր արժէքաւոր արժէքաւոր լինէք. :

Ես աղօթում եմ, որ տա հաւատք և ՝՝ աստծոյ սերմը սերմը ցանելու ցանելու, շատ փոքր է, բայց կարող է աճել և մեծանալ »:Մկ 4, 31-32)

Գերաշնորհ Տ. ????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? Իսախանեանը ծնուել է անուանումով 1963 թուականի 20-ին իրանի փերիա իրար գիւղում (պարսկերէն՝ ֆերեյդան)։ 1968 թուականի եւ ընտանիքի այլ անդամների հետ գաղթել է հայաստան Սկզբում ընտանիքը հաստատուել է շրջանի խանջեան խանջեան գիւղում (այժմ արմաւիրի մարզ մարզ), ապա 1974 թուականից՝ էջմիածին։

Կրթութիւնը ստացած է 1970-1974թթ.????????????????????????????????? Խանջեանի (Արմաւիր) ????????? ????????? ????????? ?????????, 1974-1980թթ.?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? Էջմիածնի թիւ 1 ?????? 1 ?????? ?????? ????????? ??????????????????? ?????????????????????????????????????????? Դպրոցը ????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ինչու ոչ 1981 թուականի զորակոչուել խորհրդային բանակ՝ զինուորական ծառայութեան։ Երկու տարի յետոյ շարունակել շարունակել աստուածաբանական ճեմարանում 1986 թուականի 14-ին ՝ տօնին տօնին, յուսիկ արքեպիսկոպոս կողմից ձեռնադրուել ձեռնադրուել։ 1986 թուականին է ճեմարանը եւ պաշտպանել բարսեղ բարսեղ մաշկեւորցի էթիկական հայեացքները, որոնք կը գնահատեն «։

1987թ. դեպի ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? արդյոք դա այն է, ինչ կա, Ներսէս արքեպիսկոպոսի կողմից սարկաւագը կուսակրօն քահանայ ձեռնադրուեց ՝ ստանալով սերովպէ։ 1989 թուականի նա պաշտպանեց վարդապետական թեզը ՝ տասը պատուիրանները եւ քրիստոսը քրիստոսը։ Նույն թուականի 12-ին վանքում ասողիկ եպիսկոպոս արիստակեսեանին է ստացել վարդապետի։

1987-1995 թթ. 1995թ.-ին սկսել է իր ծառայությունը Գերմանիայի հայոց թեմում։ 2010-2018 ?????????, ?????????, ????????????,??? ???????????????????????????????????????????????????????????? ????????????,??????????????????

Գարեգին արքեպիսկոպոս հանգստի յետոյ սերովպէ վարդապետն ընտրեց թէմական տեղապահ թեմական պատգամավորական պատգամավորական ժողովի։ 2018 թուականի ապրիլի 18-ին թեմական թեմական ժողովը հայոց թեմի ընտրեց ընտրեց ընտրեց սերովպէ վարդապետ իսախանեանին. Ընտրությունը հաստատվել է ապրիլի 19-ին գարեգին ծայրագոյն պատրիարք ամենայն ամենայն կաթողիկոսի։

2019 թուականի 12-ին կարմիր օրը, սուրբ տեղի ունեցաւ սերովպէ իսախանեանի եպիսկոպոսական գարեգին գարեգին բ պատրիարք ամենայն կաթողիկոսի կաթողիկոսի։ 2019 ????????? ??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????######## ############################################### ############################################### ############################################### ################ ????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? Իսախանեանի պաշտոնական գահակալությունը.

Գերաշնորհ Տ. ????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? Իսախանեանը ծնուել է անուանումով 1963 թուականի 20-ին իրանի փերիա իրար գիւղում (պարսկերէն՝ ֆերեյդան)։ 1968 թուականի եւ ընտանիքի այլ անդամների հետ գաղթել է հայաստան Սկզբում ընտանիքը հաստատուել է շրջանի խանջեան խանջեան գիւղում (այժմ արմաւիրի մարզ մարզ), ապա 1974 թուականից՝ էջմիածին։

Կրթութիւնը ստացած է i1970-1974 ????????????????????????????????????????????? Խանջեանի (Արմաւիր) ????????? ????????? ????????? ?????????, 1974-1980թթ.?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? Էջմիածնի թիւ 1 ?????? 1 ?????? ?????? ????????? ??????????????????? ?????????????????????????????????????????? Դպրոցը ????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ինչու ոչ 1981 թուականի զորակոչուել խորհրդային բանակ՝ զինուորական ծառայութեան։ Երկու տարի յետոյ շարունակել շարունակել աստուածաբանական ճեմարանում 1986 թուականի 14-ին ՝ տօնին տօնին, յուսիկ արքեպիսկոպոս կողմից ձեռնադրուել ձեռնադրուել։ 1986 թուականին է ճեմարանը եւ պաշտպանել բարսեղ բարսեղ մաշկեւորցի էթիկական հայեացքները, որոնք կը գնահատեն «։

1987թ.?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? արդյոք դա այն է, ինչ կա, Ներսէս արքեպիսկոպոսի կողմից սարկաւագը կուսակրօն քահանայ ձեռնադրուեց ՝ ստանալով սերովպէ։ 1989 թուականի նա պաշտպանեց վարդապետական թեզը ՝ տասը պատուիրանները եւ քրիստոսը քրիստոսը։ Նույն թուականի 12-ին վանքում ասողիկ եպիսկոպոս արիստակեսեանին է ստացել վարդապետի։

1987-1995 թթ. 1995թ.-ին սկսել է իր ծառայությունը Գերմանիայի հայոց թեմում։ 2010-2018 ?????????, ?????????, ????????????,??? ???????????????????????????????????????????????????????????? ????????????,??????????????????

Գարեգին արքեպիսկոպոս հանգստի յետոյ սերովպէ վարդապետն ընտրեց թէմական տեղապահ թեմական պատգամավորական պատգամավորական ժողովի։ 2018 թուականի ապրիլի 18-ին թեմական թեմական ժողովը հայոց թեմի ընտրեց ընտրեց ընտրեց սերովպէ վարդապետ իսախանեանին. Ընտրությունը հաստատվել է ապրիլի 19-ին գարեգին ծայրագոյն պատրիարք ամենայն ամենայն կաթողիկոսի։

2019 թուականի 12-ին կարմիր օրը, սուրբ տեղի ունեցաւ սերովպէ իսախանեանի եպիսկոպոսական գարեգին գարեգին բ պատրիարք ամենայն կաթողիկոսի կաթողիկոսի։ 2019 ????????? ??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????######## ############################################### ############################################### ############################################### ################ ????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? Իսախանեանի պաշտոնական գահակալությունը.

Եպիսկոպոսական ռեգալիա

Քարոզներ, ելույթներ, տեքստեր

Ձեր բովանդակությունը գնում է այստեղ

Ներկայացնում ենք Սերովփե եպիսկոպոս Իսախանյանի գրվածքներից մի քանիսը.

Ս.Իսախանյան, Բարսեղի բարոյական հայացքները Մաշկևորի, Էջմիածին, 1986;
Ս.Իսախանյան, Տասը պատվիրանները և Քրիստոսը, Էջմիածին, 1989;
Ս. Իսախանյան, Գրպանի աղոթագիրք, Թարգմանություն, հայերեն և գերմաներեն, Էջմիածին; 2010 թ.
Ս. Իսախանյան, Հայ Եկեղեցու Սուրբ Պատարագի խորհուրդ, Թարգմանություն, հայերեն և գերմաներեն, Էջմիածին, 2011;
Ս.Իսախանյան, Հայ Առաքելական Ուղղափառ Եկեղեցի, Էջմիածին, 2012թ.

ՀՈՎՎԱԿԱՆ ԱՅՑ ԴՐԵԶԴԵՆ – ՀՈՎՈՒԱԿԱՆ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ ԴՐԵԶԴԷՆ.

-ի կողմից|Դեկտեմբերի 5th, 2022|Կատեգորիաներ: Aktuell, Bischof|

Կիրակի, 4 Դեկտեմբեր 2022-ին, Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.

Թեմիս Առաջնորդը պարգեւատրեց Արցախի Հանրապետութեան «Վաչագան Բտան ԲթւեմՀետվեր.

-ի կողմից|2022, 2022, 2022 թթ|Կատեգորիաներ: Aktuell, Bischof, Diözese|

Հանրապետության «Վաչագան Բարեպաշտ» մեդալով առաջնորդանիստ [...]

Հանդիպումներ սրբազանի հետ

[fusion_events cat_slug="" past_events="no" order="ASC" number_posts="" columns="4″ column_spacing="" picture_size="cover" padding_top="" padding_right="" padding_bottom="" padding_left="" content_alignment="" content_length="" excerpt_length="" strip_html="" pagination="no" hide_on_mobile="small-visibility,medium-visibility,large-visibility" class="" id="" /]

եպիսկոպոսի գրասենյակ

Գերմանիայի հայոց թեմ

Սերովպե եպիսկոպոս Իսախանյանը

Allensteiner Str. 5, 50735 Գերմանիա
Հեռ.՝ +49 221 7126223
Ֆաքս՝ +49 221 7126267

bischof (at) dakd.de

Գնալ դեպի վերև