???????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ############################################## ############################################## ############################################## ############################################## ############################################## ############################################## ############################################## ############################################## ###########################...

Նոյեմբերի 24, 25 և 26-ին, գերմանական քաղաքներում ՝՝, քէօլնում բեռլինում եկեղեցու գերմանական գերմանիայի, գերմանական միջազգային ընկերություն ընկերութեասն ընկերութեասն և խաղողագործության խաղողագործության տեղի տեղի կազմակերպմամբ։ ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????
Նշուած քաղաքներում ընդառման բադէն բադէն վիրթեմբերգի վիրթեմբերգի եւ համայնքները հայ, Wines of Armenia GmbH ընկերութիւնը, քէօլնի կաթողիկէ արքեպիսկոպոսարանի Կրթական աշխատանք հաստատութիւնը հաստատութիւնը.
Միջոցառումների նպատակն էր գերմանական հայ հայ, գերմանացի մեր ներկայացնել գինեգործութեան հարուստ մշակոյթը, ներկայում տեղի ունենալիք գինեգործութեան ոլորտում իրականացուող իրագործող.
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? մակարդակը
Ներկայացում և Եվրոպայում հայկական գինիների ուղիղ վաճառքի համար նախատեսված https://winesofarmenia.store ????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
Էդմոնդ Հաղնազարյան