Visit of the Metropolitan of the Indian Malankara Church

Երեքշաբթի՝ 7 Նոյեմբերին, ֱռաջնորդարան այցելեց Հնդիկ Մալանկարա Ուղ ????????????????????????? կ ռաջնորդ Գերշ․ Տ․ Աբրահամ Ստեֆանոս Միտրոպոլիտը։
???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Տ․ ?????????????????․ Նարեկ քահանայ հայրերու, բրշ․ ?????????????????????????????????????????????????????????? եանի։
Սբ․ Սահակ-Սբ․ ????????????????????????????????????????????????????????????? րդ Հայրերը ְանդիպում ունեցան ջերմ մթնոլորտի մէջ եւ մտքերու փոխանակ ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? շուրջ։
***
On Tuesday, November 7, HE Abraham Mar Stephanos, Metropolitan of the Diocese of Great Britain, Europe and Africa of the Indian Orthodox Church visited our diocese. The Metropolitan was accompanied by priests and diocesan representatives.
The Metropolitan was received and welcomed by our Primate, HE Bishop Serovpé Isakhanyan. On behalf of our diocese, Rev. Vahridsch Baghdasaryan and Rev. Narek Amiryan, Deacon Sayad Boyacian and the chairwoman of the Cologne congregation and diocesan advisory board member Ms. Shakeh Zeynalian were present at the meeting.
The meeting began with a common prayer at St. Sahak-St. Mesrop Diocesan Cathedral. The bishops and their delegations then exchanged views on various issues affecting both sister churches.