Intercession and Peace Prayer for the 31st Independence Day of Armenia

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? level??????????????? level ???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Մեսրոպ առաջնորդանիստ եկեղեցւոյ կատարուեցաւ հանրապետական մաղթանք եւ խաղաղութեան աղօթք հանդիսապետութեամբ թեմակալ առաջնորդ առաջնորդ գերաշնորհ ․ ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Իսախանեանի։

On the occasion of the 31st Independence Day of the Republic of Armenia, an Intercession and Peace Prayer for Armenia was held on September 20th at St. Sahak-St. Mesrop Diocesan Church in Cologne, which was liturgically presided over by the Primate, HE Bishop Serovpé Isakhanyan.