Եպիսկոպոս2022-04-25T23:24:26+02:00

Գերաշնորհ Տ․ ????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Իսախանեան

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? both doesn not not have data is available

Գերաշնորհ Տ․ ????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Իսախանեանն առաջնորդում առաքելական առաքելական գերմանիայի գերմանիայի 2018 թուականի ապրիլից ապրիլից Առաքելական նա գերմանիայում պատասխանատու վստահուած վստահուած եւ աւելի քան 60000 հայ առաքելական համար համար։ Նրա համար նոյնքան է է, որքան էկումենիկ մշակումն մշակումն ու ու մարդկանց ծառայելը

«?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Գերաշնորհ Տ․ ????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Իսախանեան

Ծնուած Հազարջրիբում՝ Իրանում 1963թ․ ?????? 20-?????????
Կուսակրօն քահանայ ձեռնադրուեց 1987թ․ ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? this is what it is
Եպիսկոպոս ձեռնադրուեց 2019 ????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ati it it?????? it this year

Ես ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? this it this this time it it Իմ նախնիները մոտ չորս տարի են տնից տնից (հաւանաբար ՝ ՝) հեռու, մահմեդական մահմեդական, բայց կորցրել իրենց ինքնութիւնը եւ քրիստոնեական քրիստոնեական: սա հայ եկեղեցու աշխատանքի աշխատանքի կենդանի վկայութիւնն վկայութիւնն

Իմ նախնիներն եկեղեցում եկեղեցում ճանաչեցին ճանաչեցին, յիսուս քրիստոսին, սովորեցին իրենց եւ եւ իրենց իրենց: նրանք եկեղեցին իրենց իրենց հոգեւոր տունը շնորհիւ շնորհիւ շարունակ փոխանցեցին հայ հայ- ինքնութիւնը ինքնութիւնը Նրանք համոզուած համոզուած, որ հայ միայն միայն կը կը իրենց հոգու հոգու, այլեւ իրենց, լեզուն ու ու ու ու որոնք ժամանակներից ժամանակներից եւ կը պահպանուեն պահպանուեն փոխանցուեն փոխանցուեն սերնդէ

Ուստի ծնողներս երիտասարդ տարիքում ինձ ինձ ճանապարհը եկեղեցու: իսկ աւելի աւելի ես ուշ ընտրեցի, գիտակցաբար ասացի այո այո կոչին եւ դարձա ծառան ծառան

Հոգեւոր ծառայութեան շուրջ 35 տարուայ թեմական թեմական եպիսկոպոսի իմ իմ հիմնական հիմնական խնդիրն հավատացեալներին հավատացեալներին այսօր այսօր տալ իրենց իրենց տունը տունը տունը, որտեղ նրանք իրենց եւ ի լինեն աստծուն եւ եւ եւ աստծուն աստծուն: Իմ նպատակն ու տեսլականն տեսլականն, որ դառնանք մի մի հոգեւոր ընտանիք, որտեղ եւ՛ եւ՛ երիտասարդներն իրենց կը կը զգան զգան տանը զգան զգան զգան զգան առնելով բազմաթիւ բազմաթիւ տարբեր տարբեր մարտահրաւերները մի մի մի մի մի որտեղ դուք էք խաղաղութիւն խաղաղութիւն եւ, որտեղ դուք կարող էք կապել կապել ստանալ ստանալ, որտեղ դուք միայնակ միայնակ զգա զգա որտեղ արժէքաւոր արժէքաւոր կը մասը:

Ես աղօթում եմ, որ ինձ հաւատք եւ իմաստութիւն իմաստութիւն իմաստութիւն սերմը մանանեխի մանանեխի ցանելու ցանելու, որը փոքր փոքր է փոքր բայց բայց աճել աճել եւ եւ եւ »: (տես Մկ 4, 31-32)

Ես ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? this it this this time it it Իմ նախնիները մոտ չորս տարի են տնից տնից (հաւանաբար ՝ ՝) հեռու, մահմեդական մահմեդական, բայց կորցրել իրենց ինքնութիւնը եւ քրիստոնեական քրիստոնեական: սա հայ եկեղեցու աշխատանքի աշխատանքի կենդանի վկայութիւնն վկայութիւնն

Իմ նախնիներն եկեղեցում եկեղեցում ճանաչեցին ճանաչեցին, յիսուս քրիստոսին, սովորեցին իրենց եւ եւ իրենց իրենց: նրանք եկեղեցին իրենց իրենց հոգեւոր տունը շնորհիւ շնորհիւ շարունակ փոխանցեցին հայ հայ- ինքնութիւնը ինքնութիւնը Նրանք համոզուած համոզուած, որ հայ միայն միայն կը կը իրենց հոգու հոգու, այլեւ իրենց, լեզուն ու ու ու ու որոնք ժամանակներից ժամանակներից եւ կը պահպանուեն պահպանուեն փոխանցուեն փոխանցուեն սերնդէ .

Ուստի ծնողներս երիտասարդ տարիքում ինձ ինձ ճանապարհը եկեղեցու: իսկ աւելի աւելի ես ուշ ընտրեցի, գիտակցաբար ասացի այո այո կոչին եւ դարձա ծառան ծառան

Հոգեւոր ծառայութեան շուրջ 35 տարուայ թեմական թեմական եպիսկոպոսի իմ իմ հիմնական հիմնական խնդիրն հավատացեալներին հավատացեալներին այսօր այսօր տալ իրենց իրենց տունը տունը տունը, որտեղ նրանք իրենց եւ ի լինեն աստծուն եւ եւ եւ աստծուն աստծուն: Իմ նպատակն ու տեսլականն տեսլականն, որ դառնանք մի մի հոգեւոր ընտանիք, որտեղ եւ՛ եւ՛ երիտասարդներն իրենց կը կը զգան զգան տանը զգան զգան զգան զգան առնելով բազմաթիւ բազմաթիւ տարբեր տարբեր մարտահրաւերները մի մի մի մի մի որտեղ դուք էք խաղաղութիւն խաղաղութիւն եւ, որտեղ դուք կարող էք կապել կապել ստանալ ստանալ, որտեղ դուք միայնակ միայնակ զգա զգա որտեղ արժէքաւոր արժէքաւոր կը մասը:

Ես աղօթում եմ, որ ինձ հաւատք եւ իմաստութիւն իմաստութիւն իմաստութիւն սերմը մանանեխի մանանեխի ցանելու ցանելու, որը փոքր փոքր է փոքր բայց բայց աճել աճել եւ եւ եւ »: (տեսՄկ 4, 31-32)

Գերաշնորհ Տ․ ????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Իսախանեանը ծնուել է աւազանի անունով 1963 թուականի 20-ին իրանի իրանի նահանգի հազարջրիբ (պարսկերէն ՝)։ 1968 թուականի եւ ընտանիքի այլ անդամների անդամների գաղթել է հայաստան Սկզբում ընտանիքը հաստատուել շրջանի շրջանի խանջեան գիւղում (այժմ ՝ արմաւիրի մարզ), ապա 1974 թուականից թուականից քաղաքում քաղաքում

Կրթութիւնը ստացել է 1970-1974 ??????????????????????????????????????????? Խանջեանի (Արմաւիր) ????????? ????????? ????????? ?????????, ?????? 1974-1980 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Էջմիածնի թիւ 1 ?????? 1 ?????? ?????? ????????? ????????????????????????????????????????????????????????? Դպրոցը ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? level it is which it is ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? why not 1981 թուականի զորակոչուել խորհրդային բանակ բանակ ՝ ծառայութեան ծառայութեան Երկու զինծառայութիւնից յետոյ շարունակել է է ճեմարանում ճեմարանում ճեմարանում 1986 թուականի 14-ին ՝ տեառնընդառաջի տօնին, յուսիկ արքեպիսկոպոս կողմից կողմից ձեռնադրուել սարկաւագ սարկաւագ 1986 թուականին աւարտել աստուածաբանական եւ թեզը թեզը բարսէղ բարսէղ մաշկեւորցի էթիկական էթիկական էթիկական թեմայով, որը գնահատուել գնահատուել «գերազանց գերազանց

1987թ․ to ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????is it is what it is, Ներսէս արքեպիսկոպոս պոզապալեանի սարկաւագը կուսակրօն կուսակրօն քահանայ ստանալով ստանալով սերովպէ անունը անունը 1989 թուականի նոյեմբերին պաշտպանեց վարդապետական վարդապետական թեզը «տասը պատուիրանները եւ քրիստոսը քրիստոսը Նույն նոյեմբերի 12-ին տաթեւի ասողիկ եպիսկոպոս արիստակեսեանի ստացել ստացել ստացել է վարդապետի կոչում

1987-1995. 1995թ.-ին սկսել է իր ծառայութիւնը Գերմանիայի հայոց թեմում։ 2010-2018 ?????????, ?????????, ????????????,????????????,???????????????,???????????????,???????????????,???????????????,???????????????

Գարեգին արքեպիսկոպոս պեկճեանի սերովպէ վարդապետն վարդապետն ընտրուել ընտրուել թեմական թեմական թեմական պատգամավորական ժողովի կողմից կողմից 2018 թուականի 18 -ին թեմի ժողովը ժողովը գերմանիայի հայոց թեմի թեմի սերովպէ սերովպէ իսախանեանին իսախանեանին Ընտրութիւնը հաստատուել է նոյն 19-ին գարեգին գարեգին ծայրագոյն ամենայն ամենայն ամենայն հայոց կաթողիկոսի կողմից

2019 թուականի 12-ին ՝ կիրակի օրը, սուրբ էջմիածնում ունեցաւ վարդապետ վարդապետ իսախանեանի գարեգին եպիսկոպոսական բ բ ամենայն հայոց կաթողիկոսի կողմից կողմից 2019 ????????? ?????? ?????? ?????? ????????? 24??????????????????????????????????????????????????????############################################################################################################################################################################## ????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Իսախանեանի պաշտոնական գահակալութիւնը։

Գերաշնորհ Տ․ ????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Իսախանեանը ծնուել է աւազանի անունով 1963 թուականի 20-ին իրանի իրանի նահանգի հազարջրիբ (պարսկերէն ՝)։ 1968 թուականի եւ ընտանիքի այլ անդամների անդամների գաղթել է հայաստան Սկզբում ընտանիքը հաստատուել շրջանի շրջանի խանջեան գիւղում (այժմ ՝ արմաւիրի մարզ), ապա 1974 թուականից թուականից քաղաքում քաղաքում

Կրթութիւնը ստացել է i1970-1974 ???????????????????????????????????????? Խանջեանի (Արմաւիր) ????????? ????????? ????????? ?????????, ?????? 1974-1980 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Էջմիածնի թիւ 1 ?????? 1 ?????? ?????? ????????? ????????????????????????????????????????????????????????? Դպրոցը ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? level it is which it is ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? why not 1981 թուականի զորակոչուել խորհրդային բանակ բանակ ՝ ծառայութեան ծառայութեան Երկու զինծառայութիւնից յետոյ շարունակել է է ճեմարանում ճեմարանում ճեմարանում 1986 թուականի 14-ին ՝ տեառնընդառաջի տօնին, յուսիկ արքեպիսկոպոս կողմից կողմից ձեռնադրուել սարկաւագ սարկաւագ 1986 թուականին աւարտել աստուածաբանական եւ թեզը թեզը բարսէղ բարսէղ մաշկեւորցի էթիկական էթիկական էթիկական թեմայով, որը գնահատուել գնահատուել «գերազանց գերազանց

1987???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????is it is what it is, Ներսէս արքեպիսկոպոս պոզապալեանի սարկաւագը կուսակրօն կուսակրօն քահանայ ստանալով ստանալով սերովպէ անունը անունը 1989 թուականի նոյեմբերին պաշտպանեց վարդապետական վարդապետական թեզը «տասը պատուիրանները եւ քրիստոսը քրիստոսը Նույն նոյեմբերի 12-ին տաթեւի ասողիկ եպիսկոպոս արիստակեսեանի ստացել ստացել ստացել է վարդապետի կոչում

1987-1995. 1995թ.-ին սկսել է իր ծառայութիւնը Գերմանիայի հայոց թեմում։ 2010-2018 ?????????, ?????????, ????????????,????????????,???????????????,???????????????,???????????????,???????????????,???????????????

Գարեգին արքեպիսկոպոս պեկճեանի սերովպէ վարդապետն վարդապետն ընտրուել ընտրուել թեմական թեմական թեմական պատգամավորական ժողովի կողմից կողմից 2018 թուականի 18 -ին թեմի ժողովը ժողովը գերմանիայի հայոց թեմի թեմի սերովպէ սերովպէ իսախանեանին իսախանեանին Ընտրութիւնը հաստատուել է նոյն 19-ին գարեգին գարեգին ծայրագոյն ամենայն ամենայն ամենայն հայոց կաթողիկոսի կողմից

2019 թուականի 12-ին ՝ կիրակի օրը, սուրբ էջմիածնում ունեցաւ վարդապետ վարդապետ իսախանեանի գարեգին եպիսկոպոսական բ բ ամենայն հայոց կաթողիկոսի կողմից կողմից 2019 ????????? ?????? ?????? ?????? ????????? 24??????????????????????????????????????????????????????############################################################################################################################################################################## ????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Իսախանեանի պաշտոնական գահակալութիւնը։

Եպիսկոպոսական ռեգալիա

Sermons, speeches, texts

Your content goes here

Here we present some of Bishop Serovpe Isakhanyan's writings:

S. Isakhanyan, The Moral Views of Barsegh by Mashkevor, Etchmiadzin, 1986;
S. Isakhanyan, The Ten Commandments and Christ, Etchmiadzin, 1989;
S. Isakhanyan, Pocket Prayer Book, Translation, Armenian & German, Etchmiadzin; 2010;
S. Isakhanyan, Sacrament of the Holy Liturgy of the Armenian Church, Translation, Armenian & German, Etchmiadzin, 2011;
S. Isakhanyan, Armenian Apostolic Orthodox Church, Echmiadzin, 2012.

Meetings with the bishop

[fusion_events cat_slug="" past_events="no" order="ASC" number_posts="" columns="4″ column_spacing="" picture_size="cover" padding_top="" padding_right="" padding_bottom="" padding_left="" content_alignment="" content_length="" excerpt_length="" strip_html="" pagination="no" hide_on_mobile="small-visibility,medium-visibility,large-visibility" class="" id="" /]

bishop's office

Diocese of the Armenian Church in Germany

HE Bishop Serovpe Isakhanyan

Allensteiner Str. 5, 50735 Germany
Phone: +49 221 7126223
Fax: +49 221 7126267

bischof (at) dakd.de

Nach oben