ACOLYTIC ordination (TBIR) IN THE COLOGNE DIOCESAN ANTHEDRALE

Կիրակի, 25 ????????? 2022-??????, ????????????, ?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? itself Ս․ Օ․ Տ․ Տ․ Գարեգին Բ Վեհափառ Հայրապետի օրհնութեամբ եւ Թեմիս բարեխնամ առաջնորդ Տ․ ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Իսախանեանի հրաւէրով Գերմանիայում գտնուող, Մայր Աթոռ Սբ․ Էջմիածնի միաբան, Հոգշ․ Տ․ Արիստակէս Այուազեանը։

Յաւարտ Սբ․ Պատարագի թեմիս սերովբէ հայրը ՝ ընդառաջելով քէօլնի համայնքի համայնքի հոգեւոր հովիւ արժ ․ Տ․ ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Բաղդասարեանի խնդրանքին, ձեռնադրութեամբ չորս աստիճաններ շնորհեց քէօլնի «սբ սբ Սահակ – Սբ․ Մեսրոպ »առաջնորդանիստ ծառայող անձերի ՝ ՝ գարեգին աղախանեանին, արա եւ ամիրեաններին ամիրեաններին ամիրեաններին եւ աղջոյեանին։

Տուչութեան սերովբէ սերովբէ սրբազանը նորընծայ մաղթելով նրանց ու օրհնեալ ծառայութիւն աստծոյ տան տան, ինչպէս ինչպէս նաեւ բերեց օրհնութիւնը «սբ սբ Սահակ – Սբ․ ?????????» ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? level which level which type. Խորանի սպասաւորներին եւ «Կոմիտաս» երգչախմբի անդամներին:

Եկեղեցական արարողութիւնների աւարտին համանյքի սրահում տեղի հիւրասիրութիւն հիւրասիրութիւն, որի ժամանակ առաջնորդ սիրոյ սիրոյ սեղանի շնորհաւորեցին թեմիս առաջին առաջնորդ. Տ. Գարեգին Արքեպս. Բեքչեանին` ծննդեան 80-րդ տարեդարձի առիթով:

***

On Sunday, December 25, 2022, celebrated at St. Sahak-St. Mesrop Diocesan Cathedral, HH Arisdages Vartabed Aivazian, the Holy Liturgy, who is presently in Germany with the blessing of the Catholicos of All Armenians, HH Karekin II, and at the invitation of our Primate, HE Bishop Serovpé Isakhanyan.

Following the Holy Liturgy, at the request and request of the parish priest, HH Rev. Vahridsch Baghdasaryan, the Primate ordained the altar servants Garegin Aghakhanyan, Ara and Noy Amirkhanyan and Narek Aghtchoyan to the status of acolytes (Tbir) by the laying on of hands.

After the acolyte ordination, the Primate congratulated the ordained and wished them blessed and good service in the house of the Lord. He also thanked all the ministers of the Diocesan Cathedral and the members of the Komitas Choir for their invaluable service to the Holy Church.

After the worship celebrations, there was a reception in the parish hall of the Cologne congregation, where the Primate and those present congratulated the Ex-Prime, HE Archbishop Karekin Bekdjian, on his 80th birthday.

Photos/Լուսանկարները` Edmond Haghnazarian