?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ???????????????????????????????????????????????????????????? itself itself??????##############################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################...

Նոյեմբերի 24, 25 եւ 26-ին, գերմանիայի քաղաքներում ՝ ՝, քէօլնում բեռլինում բեռլինում եկեղեցու գերմանիայի գերմանիայի, գերմանիայի միջազգային ընկերութեասն ընկերութեասն ընկերութեասն եւ եւ խաղողագործութեան խաղողագործութեան տեղի տեղի կազմակերպմամբ տեղի գինու գինու մշակոյթը. ?????? ?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Նշուած քաղաքներում միջոցառման բադէն բադէն վիրթեմբերգի վիրթեմբերգի եւ համայնքները հայ, Wines of Armenia GmbH ընկերութիւնը, քէօլնի կաթողիկէ արքեպիսկոպոսարանի Educational work հաստատութիւնը հաստատութիւնը
Միջոցառումների նպատակն էր գերմանիայի հայ հայ, գերմանացի մեր ներկայացնել ներկայացնել գինեգործութեան հարուստ մշակոյթը, ներկայում տեղի ունեցող գինեգործութեան ոլորտում իրականացուող իրականացուող
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? level
Ներկայացուեց եւրոպայում հայկական գինիների ուղիղ վաճառքի համար նախատեսուած https://winesofarmenia.store ????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? Edmond Haghnazarian