The primate celebrated the holy liturgy for the patronal festival of the Cologne community

Կիրակի, 9 հոկտեմբեր 2022-ին, Սբ. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Մեսրոպ առաջնորդանիստ եկեղեցում ունեցաւ քէօլնի հայ ամենամեայ մատաղօրհնութեան մատաղօրհնութեան: այս առիթով տօնական. Պատարագ գերմանիայի հայոց թեմի գերաշնորհ տէր սերովբէ իսախանեանը իսախանեանը եպիսկոպոս: սրբազան իր իր քարոզում թարգմանչաց վարդապետների տօնին, ապա իր շարունակեց `շարունակեց ունենալով ունենալով օրուայ:
Պատարագի աւարտին կատարուեց եւ հոգեհանգստեան կարգ, որից յետոյ համայնքի սրահում մասնակցեցին կողմից կազմակերպուած կազմակերպուած սիրոյ:
Սբ. Պատարագին միասնական սիրոյ ճաշին էին թեմական անդամներ խորհուրդի, քէօլնի համայնքի թեմական պատգամաւորներ, նոյվիտի շրջանի հայ համայնքների համայնքների վարչութեան, գերմանահայ անդամներ միութեան, հիւր հոգեւորականներ եւ բազմաթիւ: