Diözesan-Delegierten-Versammlung

1 եւ 2 Յուլիս 2023 շաբաթավերջին առաջնորդանիստ Քէօլն քաղաքում տեղի ունեցաւ Գերմանիոյ Հայոց Թեմի Թեմական-Պատգամաւորական հերթական Ժողովը` նախագահութեամբ Թեմակալ Առաջնորդ Գերշ. Տ. Սերովբէ Եպս․ Իսախանեանի եւ ատենապետութեամբ Տոքթ. Խաչիկ Գազէրի: Ժողովին ներկայ էին Թեմի հովանու ներքոյ գործող 16 համայնքների շուրջ 40 աշխարհական պատգամաւորներ, ինչպէս նաեւ Թեմի հոգեւոր դասը։
Ժողովը բացուեց Սերովբէ Սրբազան Հօր արտասանուած Տէրունական աղօթքով եւ ողջոյնի խօսքով։ Իր խօսքի մէջ Առաջնորդ Սրբազանը կարեւորեց ԹՊԺ-ի ամենամեայ կանոնաւոր ժողովների գումարումը, որը հրաշալի առիթ է ընծայում խօսել ոչ միայն անցեալում արածի, այլ մանաւանդ քննարկել ապագայի ծրագրերն ու անելիքները, լուծումներ փնտրել եւ առաջարկներ ներկայացնել առկայ մարտահրաւէրների համար։ Սրբազանը հրաւիրեց բոլորին՝ աշխուժօրէն եւ անկեղծօրէն մասնակցել քննարկումներին, որպէսզի հնարաւոր լինի գտնել միասնական ճանապարհներ Թեմն ու համայնքները աւելի զօրացնելու եւ մեր ծառայութիւնն առաւել արդիւնաւետ դարձնելու համար։
ԹՊԺ-ի Դիւանի ատենապետ Փրոֆ․ Դր․ Խաչիկ Րաֆֆի Գազէրի բացման խօսքով եւ ժողովի օրինականութեան ստուգումից եւ օրակարգն ընդունելուց յետոյ, ԹՊԺ-ն անցաւ օրակարգով նախատեսուած կէտերի քննարկմանը։
Թեմի 2022 թ․ գործունէութեան ամփոփ տեղեկագրութիւնը լուսանկարների զուգահեռ ցուցադրմամբ ներկայացրեց Սերովբէ Սրբազան Հայրը՝ տեղեկագրութեան աւարտին պատասխանելով պատգամաւորների հարցերին։ Թեմի 2022 թ․ նիւթական հաշուետւութիւնը ներկայացրեց Թեմական Խորհրդի գանձապահ տիկին Շաքէ Զէյնալեանը։ Դրամական մուտքերն ու ելքերը մանրամասնօրէն ներկայացնելուց յետոյ, նա ներկաներին տեղեկացրեց, որ Թեմը 2022 թուականը փակել է շուրջ 60 նոր անդամներով եւ դրամական դրական հաշուեկշռով։ Տիկին Շաքէն պատասխանեց նաեւ ներկաների հարցերին։ Ապա ներկայացուեց Թեմական վերաքննիչ մարմնի զեկոյցը, որով հաստատւում էր, որ բոլոր հաշուապահական գործառոյթները կատարուել են կանոնաւոր եւ առանց խախտումների։
Դադարից յետոյ ԹՊԺ-ը շարունակեց իր աշխատանքները երկրորդ լիագումար նիստով, որի ընթացքին նախորդ ԹՊԺ-ի ընթացքում կազմուած «Թեմական-Պատգամաւորական Ժողովի գործունէութեան արդիւնաւետւութեան բարձրացման յանձնախմբի» պատասխանատու Տէր Տիրատուր Քահանայ Սարդարեանը եւ հրաւիրուած մասնագէտ տիկին Մարինա Պօղոսեանը ներկայացրեցին յանձնախմբի աշխատանքների արդիւնքները։ Տիկին Պօղոսեանը նախապէս կատարուած հարցախոյզի արդիւնքների մանրամասն ներկայացմամբ վերլուծեց առկայ պատկերը, ընդգծեց նոր մեթոդների կիրարկման անհրաժեշտութիւնը, հնարաւորութիւններն ու դրանց առնչակից ռիսկերը։
Այնուհետեւ կազմուեցին վեց աշխատանքային խմբեր՝
1. Հաւատք, առաքելութիւն եւ միջ-եկեղեցական
2. Սպասաւորութիւն եւ սոցիալական գործեր
3. Կրթություն եւ նոր սերունդ
4. Արուեստ և մշակոյթ
5. Վարչարարութիւն
6. Ելեւմուտք։
Բոլոր հոգեւորական եւ աշխարհական պատգամաւորները բաժանուեցին աշխատանքային խմբերում եւ ԹՊԺ-ն աշխատանքը շարունակեց խմբային քննարկումներով, որոնց արդիւնքները եւ հնչած առաջարկները խմբերի ներկայացուցիչները ներկայացրեցին լիագումար նիստին։
Կիրակի առաւօտեան ԹՊԺ-ը Առաջնորդ Սրբազանի բացման աղօթքով շարունակեց իր աշխատանքները։ Աշխատանքային խմբերի ներկայացուցիչները Տէր Տիրատուրի ու տիկին Մարինա Պօղոսեանի ղեկավարութեամբ շարունակեցին ներկայացնել իրենց ամփոփած առաջարկները։ Այնուհետեւ ամէն աշխատանքային խմբի համար ընտրուեցին երկուական պատասխանատուներ՝ մէկ հոգեւորական եւ մէկ աշխարհական։ ԹՊԺ-ը աշխատանքային խմբերին պարտականութիւն տուեց մինչեւ 2023 տարուայ վերջ շարունակել քննարկումներն ու հանդիպումները եւ բիւրեղացնել արդիւնքները եւ դրանք ներկայացնել ԹՊԺ-ի Դիւանին եւ Թեմական Խորհրդին։
Լիագումար երրորդ նիստի ընթացքին Առաջնորդ Սրբազանը տեղեկութիւններ փոխանցեց Առաջնորդարանի եւ Գերմանիայում ՀՀ դեսպանութեան, ինչպէս նաեւ Առաջնորդարանի եւ գերմանահայ կարեւոր հաստատութիւնների հետ փոխյարաբերութիւնների մասին։ Սերովբէ Սրբազանը ընդգծեց այդ փոխյարաբերութիւնների դրական ընթացքը եւ նշեց մի քանի յստակ ուղղութիւններ, ուր կան նաեւ դրական արդիւնքներ։
Թեմական-Պատգամաւորական Ժողովը միաձայնութեամբ ընդունեց նաեւ երկու Մամլոյ հաղորդագրութիւններ՝ Արցախի ներկայ իրավիճակի եւ Քէօլնի «Այս ցաւը բոլորինս է» հայոց ցեղասպանութեան յիշատակին նուիրուած յուշարձանի շուրջ տեղի ունեցող զարգացումների շուրջ։ Մամլոյ հաղորդագրութիւններն արդէն իսկ ուղարկուել են մամուլին եւ հրապարակուել Առաջնորդորանի կայքէջի եւ դիմատետրի էջի վրայ։
Ժողովական երկօրեայ նիստերը փակուեցին ԹՊԺ-ի ատենապետ տոքթ․ Խաչիկ Գազէրի փակման եւ Առաջնորդ Սրբազան Հօր օրհնութեան խօսքով եւ «Պահապանիչ» աղօթքով։
Դիւան Առաջնորդարանի
***
Am vergangenen Wochenende, 1. und 2. Juli 2023, fand in Köln unter dem Vorsitz des Primas, S.E. Bischof Serovpé Isakhanyan, und unter der Leitung des Präsidiumsvorsitzenden Prof. Dr. Hacik Rafi Gazer die ordentliche Delegiertenversammlung der Diözese statt. An der Versammlung nahmen etwa 40 Delegierte der 16 Diözesangemeinden sowie der Klerus der Diözese teil.
Das Treffen wurde mit dem Herrengebet und der Begrüßungsrede des Primas, Bischof Serovpé eröffnet. In seiner Ansprache hob der Bischof die Wichtigkeit der Einberufung der alljährlichen DDV hervor, die eine wunderbare Gelegenheit sei, nicht nur über das zu sprechen, was in der Vergangenheit getan wurde, sondern vor allem auch die Pläne und Aufgaben für die Zukunft zu besprechen und Lösungen für die aktuellen Herausforderungen zu erarbeiten. Der Bischof lud alle ein, sich aktiv und aufrichtig an den Diskussionen zu beteiligen, damit gemeinsame Wege gefunden werden könnten, die Diözese und die Gemeinden zu stärken und unseren Dienst effektiver zu gestalten.
Vorsitzender des Präsidiums, Prof. Dr. Khachik Raffi Gazer begrüßte seinerseits die Teilnehmenden und nach Prüfung der Beschlussfähigkeit der Sitzung und Annahme der Tagesordnung ging die DDV auf die nächsten Tagesordnungspunkte über.
Der Primas berichtete anhand einer Präsentation über vielfältigen Tätigkeiten der Diözese im Jahr 2022 und beantwortete am Ende des Berichts die Fragen der Delegierten.
Die Kassenwartin der Diözese Frau Shake Zeynalian, stellte anschließend den detaillierten Finanzbericht der Diözese vor und teilte mit, dass die Diözese im vergangenen Jahr einen Mitgliedzuwachs von 60 Neumitgliedern verzeichnet und das Jahr mit einem positiven Kassenbestand abgeschlossen habe. Sie legte der Versammlung den Prüfungsbericht der Kassenprüfungskommision vor, die bestätigt, dass alle Buchhaltungsvorgänge ordnungsgemäß und ohne Unregelmäßigkeiten durchgeführt wurden. Frau Zeynalyan beantwortete anschließend auch die Fragen der Teilnehmenden.
Nach einer Pause setzte die DDV seine Arbeit mit der zweiten Plenarsitzung fort, bei der Pfr. Dr. Diradur Sardaryan, der Verantwortliche des im vergangenen Jahr gegründeten „Ausschusses zur Steigerung der Effektivität der DDV“, gemeinsam mit der Expertin Frau Marine Poghosyan die Ergebnisse der Aussschussarbeit vorstellte. Frau Boghosian analysierte die aktuelle Situation mit einer detaillierten Darstellung der Ergebnisse der zuvor durchgeführten Umfrage und betonte die Notwendigkeit der Implementierung neuer Methoden, die Möglichkeiten und die damit verbundenen Risiken.
Anschließend wurden sechs Arbeitsgruppen gebildet:
1. Glaube, Mission & Ökumene
2. Diakonie & Soziales
3. Bildung
4. Kunst & Kultur
5. Verwaltung
6. Finanzen
Alle Geistlichen und Delegierten wurden in Arbeitsgruppen eingeteilt und die DDV setzte ihre Arbeit mit Gruppendiskussionen fort, deren Ergebnisse und Vorschläge anschließend die Vertreter der Gruppen im Plenum vorstellten.
Am Sonntagmorgen setzte die DDV seine Arbeit mit dem Eröffnungsgebet des Bischofs fort. Die Vertreter der Arbeitsgruppen präsentierten weiterhin ihre zusammengefassten Vorschläge. Anschließend wurden für jede Arbeitsgruppe zwei Verantwortliche ausgewählt: ein Geistlicher und ein Laie. Die DDV beauftragte die Arbeitsgruppen, die Arbeit und Treffen bis Ende 2023 fortzusetzen, die Ergebnisse zu kristallisieren und sie dem Präsidium der DDV und dem Diözesanbeirat vorzulegen.
Während der dritten Plenarsitzung informierte der Primas über die DDV über die Beziehungen und Zusammenarbeit der Diözese mit der Botschaft der Republik Armenien und anderen wichtigen deutsch-armenischen Institutionen in Deutschland. Er betonte den positiven Verlauf dieser Beziehungen und nannte mehrere klare Richtungen, in denen es auch positive Ergebnisse gebe.
Die DDV nahm außerdem einstimmig zwei Pressemitteilungen zur aktuellen Lage in Arzach und den Entwicklungen rund um das Mahnmal in Köln „Dieser Schmerz betrifft uns alle“ zum Gedenken an den Völkermord an den Armeniern. Die Pressemitteilungen wurden bereits an die Presse verschickt und auf der Website der Diözese und auf Facebook veröffentlicht.
Die zweitägige DDV wurde mit den Abschluss- und Dankesreden des Vorsitzenden Prof. Gazer und des Bischofs sowie einem Segensgebet abgeschlossen.
Kanzlei der Diözese