Երկինքն ու երկիրը պիտի անցնեն, բայց իմ խոսքերը չպիտի անցնեն

 ???????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????

Օրուայ փաստում է աստծոյ՝ աստուածաշնչի մասին, քանի որ արտայայտւում է մեր վերաբերմունքն ու մեր կեանքի կարեւորութիւնը, այլեւ երեւում է դրա վրայ հաւիտենական ազդեցութիւն ազդեցութիւն թողնելու առումով։ Եթէ աստուածաշունչն ճշմարիտ խօսքն խօսքն, ապա մենք պէտք է գնահատենք գնահատենք, ուսումնասիրենք, հնազանդուենք եւ վստահենք վստահենք։ Եթե աստուածաշունչն աստծոյ է, այն անտեսելն է աստծուն աստծուն, նրա նրա, որոնցից երկուսը ՝ ս. Թադէոսը և Ս. Բարդուղիմէոսը Աստծոյ խօսքը ??????

Այն փաստը, որ յայտնաբերութեամբ աստուածաշունչն աստուածաշունչն տուել է առաքեալների առաքեալների, խօսում է մեր յանդէպ նրա դրսեւորման դրսեւորման եւ ապացոյցի մասին. «Յայտնութիւն» բառեզրը նշանակում է մարդկանց մարդկանց, որոնց արդիւնքում իր ինչն է ինչն ու ուղին. Աստծոյ խոսքը բարձր է քան, երկինքն ու երկիր, որոնք են այդ միջոցով Սրանք բաներ են, որոնք մենք չենք կարող, եթե մեզ աստուածային յայտնութիւններ։ Եթէ աստուածաշունչը ճշմարտապէս աստծոյ խօսքն խօսքն ապա բացարձակ հեղինակութիւն է քրիստոնէական հաւատի, կրօնական եւ նոյնիսկ քաղաքական բարոյականութեան բոլոր բոլոր տեսուողներուն.
«Ամբողջ աստուածաշունչ է եւ օգտակար յանդիմանելու, յանդիմանելու, ուղղելու մէջ խրատելու համար, որպէս մարդ կատարեալ լինի ամէն գործի գործի գործի գործի գործի գործի գործի

/? «Երկինքն ու երկիրը կանցնեն, բայց իմ խոսքերը չպիտի անցնեն» (Մատթ 24․35)։ Այո՛, մեր ս. հայրերը հաւատացել են, որ ճշմարտապէս աստծո աստծո է, որ հոգեւոր հոգեւոր փրկութեան զօրութիւն ունի յաւիտեանս յաւիտենից. Ամէն։

***

Երկինքն ու երկիրը կանցնեն, բայց իմ խոսքերը չեն անցնի։

Սիրելի՛ հավատացյալ քույրեր և եղբայրներ,

օրվա ընթերցանությունն ապացուցում է Աստծո Խոսքի՝ Աստվածաշնչի ճշմարտացիությունը, քանի որ այն ոչ միայն արտահայտում է մեր վերաբերմունքը Աստվածաշնչի և նրա կարևորության մասին մեր կյանքում, այլ նաև արտացոլում է դրա կարևորությունը մեր կյանքում՝ հավիտենական ազդեցություն թողնելու համար: Եթե Աստվածաշունչը Աստծո ճշմարիտ խոսքն է, ապա մենք պետք է փայփայենք այն, ուսումնասիրենք այն, հնազանդվենք և լիովին վստահենք այդ խոսքին: Հետևաբար, եթե Աստվածաշունչը Աստծո ճշմարիտ խոսքն է, ապա այն քրիստոնեական հավատքի հիմքն է, իսկ անտեսելը նշանակում է անտեսել Աստծո առաքյալներին և մասնավորապես Թադեոս և Բարդուղիմեոս առաքյալներին, ովքեր Հայաստանում քարոզեցին Աստծո խոսքը և զոհեցին իրենց կյանքը: . Այն փաստը, որ Աստված առաքյալների միջոցով հայտնության միջոցով տվել է մեզ Սուրբ Գիրքը, խոսում է մեր հանդեպ Նրա անվերապահ սիրո դրսևորման մասին: Հայտնություն տերմինը նշանակում է Աստծո հաղորդակցությունը մարդկանց հետ, բացահայտելով Իրեն այնպիսին, ինչպիսին Նա է, և թե ինչպես մենք՝ հայ քրիստոնյաներս, կարող ենք ճիշտ հարաբերություններ ունենալ Նրա հետ: Աստծո Խոսքն ավելի բարձր է, քան այդ Խոսքով ստեղծված երկինքն ու երկիրը: Սրանք ճշմարտություններ են, որոնք մենք չէինք կարող իմանալ, եթե Աստվածաշունչը մեզ աստվածային հայտնություններ չտար: Պողոս առաքյալը Տիմոթեոսին ուղղված իր նամակում ասում է. (2 Տիմոթեոս 3.15-17) Վերջապես, մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսն ասաց. Երկինքն ու երկիրը կանցնեն, բայց իմ խոսքերը չեն անցնի (Մատթեոս 24:35).

Այո՛, մեր սուրբ հայրերը հավատում էին, որ Աստվածաշունչը Աստծո ճշմարիտ Խոսքն է, որ այն ունի հոգևոր փրկության առաջնորդող զորությունը հավերժությունից հավերժություն:

Ամեն.

Եղիշե Վարթաբեդի Ավետիսյան