«Երբ իր լրումին լրումին, ուղարկեց իր իրը, որ կնոջից կնոջից մենք որդեգրութիւն ընդունենք ընդունենք ծառայողին, այլ՝, եւ եթէ որդի, եւ «ժառանգ» գաղ. 4.3-րդ18:

????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? կարգավիճակի լեզուն ձեզ մոտ
Պօղոս առաքեալի ուղղուած վերցուած այս հատուածը կիրակնօրեայ ընթերցումներէն մէկն.

Աստուած իր որդու վերստին իր սերն ու է ցոյց տալիս ամէնքիս:

Հայ եկեղեցու ամէն քրիստոնեայի համար հոգեւորականը հետեւեալ խօսքերն է.

«Աստուծոյ այս ծառան, հօր հօր եւ սուրբ հոգու անունով, քրիստոսի արեամբ է մեղքի մեղքի, ընդունում է հայր աստծոյ քրիստոսի եւ սուրբ տաճար.

??????, ???, ???, ??????????????????????????????????????? ????????????????????????????????? մակարդակը, որը նշանակում է, թե ինչ տեսակի տեղեկատվություն

Այո՛, աստուած ուղարկեց միածին որդուն, որպէսզի իր զաւակները զաւակները ըլլան, որքա՛ն ալ ու լսելու խօսքերը, սակայն կը ստանձնեն ստանձնել պարտականութիւնները:

մենք չենք մեզ որդի որդի, բայց սիրել մեղքի հօրը հօրը սատանային, մենք չենք հայր մեր որ յերկինս յերկինս… ասել եւ, բայց չսիրել մարմնաւոր եղբօրը եղբօրը:

Քրիստոսով, իբրեւ իրար եւ եւ մեր երկնաւոր երկնաւոր հօր կամքը կամքը.

Սիրելիներ, բնական եւ է, զաւակը կը ընդօրինակէ իր ծնողի որեւէ մէկ գործ գործ՝ նոյնքան ճիշդ է եւ մեր նմանը նաեւ մեր «յիսուս»:

Հակառակ դէպքում, որդի որդի վարձկան ծառայ կամ կամ ծառան գործը գործը կատարում է, որ չստանայ, կամ վարձկանը գործն անում է, որ դրամ ստանայ կամ.

Բայց զաւակ ես եւ գործես ոչ թէ վախի կամ կամ շահի կողմից, այլ ես բարեգործ երկնաւոր քո:

Սիրելի քոյրեր եւ եւ, միշտ երբ մեր հայրենիքում եւ աշխարհիս խաղաղութեան խաղաղութեան պակաս կայ, մենք աւելիով իբրեւ աստուծոյ, հաշտութեան, համախմբուած եւ արթուն լինելու:

Հեշտ եւ դիւրին մեղադրելը, զրպարտելը, բարի խանգարելը եւ փոխարէնը փոխարէնը չանելը:

Դժուար է, սակայն, համբերատար, լինելը մի համար չտալը, դառը, ճշմարտութիւնը ճշմարտութիւնը կարող է ընդունել, մէկի համար աղօթելը, մեծ-մեծ խօսելու փոխարէն զուսպ լինելը, ոչ անձը սեփական, այլ յանուն, յանուն յանուն ?????? ?? ???????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????? Սա այս լեզուն է

Այո՛, սիրելիներ, մենք երկու տիրոջ տիրոջ չենք, ասում են, ուստի աստուծոյ աստուծոյ լաւ, որ ուղարկեց իր որդուն, որը ծնուեց ծնուեց, որպէս ընդունենք մենք ծառայ ծառայ, այլ որդի, եւ եթէ որդի ապա եւ ` ???????? ????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????

Հոր և Որդու և Սուրբ Հոգու անունով, ամեն։

«Երբ ժամանակը եկավ, Աստված ուղարկեց իր Որդուն, որը ծնվել էր կնոջից, որ մենք որդեգրվենք։ Ուստի դու ծառա չես, այլ որդի, և եթե որդի ես, ուրեմն նաև Աստծո ժառանգորդ ես»։ Գալ. 4.3-18:

Սիրելի քույրեր և եղբայրներ,
Այս ընթերցումը Պողոս առաքյալի գաղատացիներին ուղղված նամակից է։
Իր միածին որդու ծնունդով Աստված բոլորիս կրկին ցույց է տալիս իր սերն ու ողորմությունը։

Հայկական մկրտության ժամանակ քահանան յուրաքանչյուր մկրտվողի համար ասում է հետևյալ խոսքերը.

«Աստծո ծառան եկավ մկրտության որպես կատեքումեն և մկրտվեց Հոր և Որդու և Սուրբ Հոգու անունով: Քրիստոսի արյունով գնված մեղքի ստրկությունից, ստանում է Երկնային Հոր որդեգրումը և դառնում Քրիստոսի հետ ժառանգորդ և Սուրբ Հոգու տաճար»:

Հավատի, հույսի և սիրո այս խոսքերն ուղղված են բոլորին.
Այո՛, Աստված ուղարկեց իր միածին Որդուն, որպեսզի մենք էլ նրա զավակները լինենք։

Որքան էլ ուրախ և հաճելի է այս խոսքերը լսելը, դրանք պահանջում են մի շարք պարտականություններ:

Մենք չենք կարող մեզ Աստծո զավակներ անվանել, այլ սիրել «մեղքի հորը»՝ սատանային: Մենք չենք կարող ասել «Հայր մեր, որ երկնքում ես…» և աղոթել, բայց ատել մեր եղբորը կամ քրոջը:

Քրիստոսով մենք պետք է ձգտենք որպես քույրեր և եղբայրներ կատարել մեր Երկնային Հոր կամքը: «Ո՞վ է իմ մայրը կամ ո՞վ է իմ եղբայրը», - հարցնում է Տեր Հիսուս Քրիստոսը և պատասխանում. «Իմ Հոր կամքը կատարելով, որ երկնքում է»:

Բնական է, որ երեխան փորձում է ընդօրինակել ծնողների կատարած յուրաքանչյուր բարի գործ: Ճիշտ է նաև մեր գործողություններում ընդօրինակել մեր Երկնային Հորը՝ Հիսուս Քրիստոսին:

Հակառակ դեպքում մենք ոչ թե Աստծո որդիներ ու դուստրեր ենք, այլ վարձկաններ կամ ծառաներ։ Որովհետև ծառան աշխատում է պատժից խուսափելու համար, կամ վարձկանն աշխատում է փող կամ պարգև ստանալու համար: Բայց մենք Աստծո որդիներն ու դուստրերն ենք և չպետք է գործենք վախի մթնոլորտում կամ փորձենք մարդկանց դատել, որ մեզ հարգեն, այլ այն պատճառով, որ մենք մեր բարերար երկնավոր Հոր զավակներն են:

Սիրելի՛ քույրեր և եղբայրներ, այս օրերին, երբ մեր տներում և աշխարհում շատ վայրերում բացակայում են խաղաղությունն ու արդարությունը, մենք՝ որպես Աստծո զավակներ, ավելի մեծ հաշտության, միասնության և զգոնության կարիք ունենք:

Հեշտ և պարզ է ուրիշներին մեղադրելը, զրպարտելը, բարի գործին խոչընդոտելը և ոչ մի լավ բան չանելը:

Սակայն դժվար է ներել, համբերել, չհրաժարվել բարի գործից, ընդունել ճշմարտությունը, աղոթել ինչ-որ մեկի համար, մեծ-մեծ խոսելու փոխարեն լինել խոնարհ ու զուսպ։ Եկեք չգործենք մեր կամքի համար, այլ հանուն խաղաղության, հանուն ընդհանուր բարիքի և Քրիստոսի գործի:

Այո՛, սիրելի՛ քույրեր և եղբայրներ, մենք չենք կարող երկու տիրոջ ծառայել, ասում է Տերը, ուստի եկեք լավ զավակներ լինենք, որովհետև Աստված ուղարկեց իր Որդուն, որը ծնվել է կնոջից, որպեսզի մենք որդեգրվենք։ Ուրեմն մենք ծառաներ չենք, այլ որդիներ և դուստրեր, և եթե լինենք, ուրեմն և Աստծո ժառանգորդներ ենք, ամեն։