ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Եկեղեցու սոցիալական ծառայությունը ոչ այլ ինչ է, քան մեր եկեղեցու հավատքը կյանքի կոչել: Վարչութիւնը պատասխանատու է Գերմանիոյ Հայոց թեմի սարկաւագային եւ ընկերային ծառայութեան համար։ Այն ծառայում է մարդկանց այստեղ՝ Գերմանիայում, և հնարավորինս փորձում է իր ծառայությունն անել զարգացման օգնության ոլորտում։

  • Երեխաներ և երիտասարդներ

  • ընտանիքներ և միայնակ ծնողներ

  • Ավագներ

  • հովվական խնամք հիվանդների համար

  • Վաճառքի խնամք և խորհրդատվություն

  • Ապաստան և ինտեգրում

  • զարգացման օգնություն

Մեր թիմը

Գնել քհն. Գաբրիելյանը
Երեխաներ, երիտասարդներ և ընտանիքներ

Հեռախոս՝ +49
Էլ. փոստ: ref4@dakd.de

Այգիկ աբեղա Հովհաննիսյան
Փախստականներ և միգրանտներ

Հեռախոս՝ +49
Էլ. փոստ: ref4@dakd.de

Հրաչ քահանա Բիլիկյան
դիակոնիա

Հեռախոս՝ +49
Էլ. փոստ: ref4@dakd.de

Տիրատուր քհն․ Սարդարյան
Զարգացման աջակցություն

Հեռախոս՝ +49
Էլ. փոստ: ref4@dakd.de