Մարիամի Վերափոխման հանդիսավոր արարողությունը Քյոլնում

Սբ. Աստուածածնի Վերափոխման տօնը Քէօլնում

2022 թվականի օգոստոսի 14-ին Հայ Եկեղեցին նշում է իր հինգ հանդիսավոր տոներից մեկը՝ Մարիամ Աստվածածնի Վերափոխման տոնը։ Այս Հանդիսավորության համար մատուցվել են սուրբ պատարագներ մեր տարբեր ծխերում։ «Սբ. Սահակ Սբ. Քյոլնի Մեսրոպ» թեմական եկեղեցում մատուցվել է Սուրբ Պատարագ՝ Գերմանիայի հայոց թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Սերովպե եպիսկոպոս Իսախանյանի։ Նրան օգնում էր Քյոլնի ծխական քահանա Վահրիդշ Բաղդասարյանը։ Այնուհետեւ Սերովպէ եպիսկոպոսի տնօրինութեամբ տեղի ունեցաւ աւանդական խաղողօրհնէքը։

Հատվածներ Սերովբե եպիսկոպոսի քարոզից.

Մարիամ Աստվածածնի Վերափոխման տոնը քրիստոնեական եկեղեցու հնագույն և կարևոր տոներից է և նշվում է առնվազն 5-րդ դարից։ Հայ եկեղեցին առանձնահատուկ նշանակություն է տվել այս տոնին և այն դարձրել իր հինգ կարևոր հանդիսություններից մեկը...

Մարիամը կարևոր և առանձնահատուկ դեր ունի Արարչի՝ մարդու փրկության ծրագրում: Մարիամի միջոցով Աստծո հավիտենական Խոսքը ձևավորվում է. «Եվ Բանը մարմին եղավ և բնակվեց մեր մեջ, և մենք տեսանք նրա փառքը՝ միածին Որդու փառքը Հորից՝ լի շնորհով և ճշմարտությամբ»։ (Հովհաննես 1։14) Երբ մենք մեծարում ենք Սուրբ Կույս Մարիամին՝ անվանելով նրան «Աստվածածին» և «Աստվածամայր», մենք դավանում ենք մեր համոզմունքը, որ Մարիամը ծնեց և ծնեց ոչ մի սովորական մարդ: Մարիամից ծնված զավակի միջոցով հավերժական Աստծո հավիտենական Որդին մարդ է դառնում «ժամանակի լրիվության մեջ» և ընդունում մեր մարդկային էությունը: Աստված և մարդը հանդիպում են Հիսուս Քրիստոսում:

Հայ Եկեղեցին Մարիամին հարգելով և մեծարելով՝ անվրեպ շեշտում է, որ Մարիամը պաշտվում է ի Քրիստոս։ Մարիամին երկրպագելը ուղղակիորեն կապված է Քրիստոսին մեծարելու և փառաբանելու հետ: Քրիստոնեության մեջ և եկեղեցում Մարիամը ստանում է իր բարձրագույն կարգավիճակը Քրիստոս Հիսուսի միջոցով: Որպես Տիրոջ մայր՝ նա նաև ամբողջ Եկեղեցու մայրն է, յուրաքանչյուր հավատացյալի Երկնային մայրը: Նա յուրաքանչյուր քրիստոնյայի հավերժական փաստաբանն է իր միածին Որդու հետ: Մարդկանց մեջ Եկեղեցին Մարիամին մատուցում է ամենաբարձր հարգանքն ու պատիվը, միևնույն ժամանակ անընդհատ հաստատելով, որ փրկություն կա միայն Հիսուս Քրիստոսի միջոցով: Մարիամը կարևոր ներդրող է աստվածային փրկության ծրագրին, բայց Հիսուս Քրիստոսը միայն Փրկիչն ու Քավիչն է:

Օրհնյալ Մայրն իր երկինք վերամբարձությամբ կանգնած է իր Որդու և մեր Տիրոջ գահի կողքին և բարեխոսում մեզ համար։ Աստված ոչ միայն մեզ տվեց Իր միածին Որդուն, այլ Որդու մարմնացումով Նա նաև մեզ տվեց մի հրաշալի երկնային Մայր, ով մեզ բոլորիս ընդունեց Իր Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի մեջ: Եվ այս համոզմամբ ամեն Սուրբ Պատարագի սկզբում դիմում ենք Աստծուն և խնդրում. «Եվ սուրբ Աստվածածնի բարեխոսությամբ, Տեր, ընդունիր մեր աղոթքը և փրկիր մեզ»: Ամեն.