Սովորել Հայաստանում

Բնական գիտությունները, ինչպիսիք են ֆիզիկան, մաթեմատիկան, քիմիան, կենսաբանությունը, ճարտարապետությունը և բժշկությունը, կրթական համակարգի հիմնաքարերն են: Այսօր Հայաստանում գործում է 18 պետական և 20 մասնավոր բուհ։ Պետական բուհերից ութ բուհ ունեն միջազգային ճանաչում։ Հայաստանի բուհերում դասավանդում և սովորում են օտարերկրյա ուսանողներ, հավակնորդներ և դասախոսներ։ Հաջորդ էջերում համառոտ ներկայացված են պետական բուհերն իրենց կրթական ուղղություններով։ Մանրամասն տեղեկություններ կարելի է գտնել համալսարանների համապատասխան կայքերում:

Լրացուցիչ տեղեկություններ: https://germany.mfa.am/de

Ամեն տարի DAAD-ը Գերմանիայից ժամանած կրթաթոշակառուներին՝ ուսանողներից մինչև համալսարանների ուսուցիչներ, հնարավորություն է տալիս ժամանակ անցկացնել Հայաստանում: Միաժամանակ, Հայաստանից ստացողներին հնարավորություն է տրվում սովորել, դասավանդել կամ հետազոտել Գերմանիայում։

Լրացուցիչ տեղեկություններ կարելի է գտնել DAAD կայքում
տակ: www.daad.de