??????????????????????????????????????????,

Մուտք ենք գործում մեծ պահքի պահքի. «Արդ, կատարեա՛լ եղէք եղէք եղէք ինչպէս որ հայրն է կ՛ատարեալ» (մաթ. 5.48): -32) հայրը հայրը, խնդրում եմ ներել ներել մեր, մաքուր սիրտ հաստատել հաստատել լուսաւորել լուսաւորել մեր, ամրացնել ամրացնել `ընթանալու տէրունաւանդ:

Պահեցողութեան այս շրջանում շրջանում յորդորն յորդորն միմեանց հանդէպ հանդէպ առաւել հոգատար, ու ու, բարութիւնն ու դարձնել փոխյարաբերութիւնների փոխյարաբերութիւնների եւ նուիրումն նուիրումն ու հաւատարմութիւնը հաւատարմութիւնը առ ու ու մեր մեր, երբ մեր ժողովուրդը ժողովուրդը վիրաւոր վիրաւոր մեզ պատերազմի արհաւիրքներից, աղօթական կեանքով երկխօսութեան երկխօսութեան երկխօսութեան մէջ, զերծ մնանք չար ու վատ ու նորոգելու `համար համար ու մեր մեր, դիմագրավելու մեր նեղությունները հարազատ հայաստանն ու արցախը արցախը արցախը յոյսի, յոյսի ??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ???

Աղօթենք, որ ամենակալն ողորմութիւնն տարածի տարածի աշխարհասփիւռ մեր ժողովրդին, պարգեւի ապահովի անվտանգ մէջ մէջ պահի պահի մեր մեր մեր մեր մեր մեր մեր փրկիչ մեր ընդունած ու ու, արժանի է եւ եւ եւ զօրացնէ`` ?????? ?? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? #?????????##??? ############################################## ################################## իմաստը

«Շնորհք, ողորմութիւն, խաղաղութիւն ի հօրէ հօրէ տէառնէ տէառնէ քրիստոսէ որդւոյն որդւոյն, ճշմարտութէամբ եւ եղիցին ընդ ընդ» (բ. 3), այսօր եւ. ամէն:

Գարեգին Բ.
Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց