ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՏԱՐԵՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՈՒՐԲ ԾՆՈՒՆԴԻՆ.