"Երբ իր իր լրումին լրումին, ուղարկեց իր իր, որը կնոջից կնոջից մենք որդեգրութիւն ընդունենք ընդունենք ծառայ ծառայ ծառայ, այլ`, եւ եթէ որդի, եւ `ժառանգ" գաղ. 4.3rd18:

?????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? status language with you
Պօղոս առաքեալի ուղղուած վերցուած այս հատուածը կիրակնօրեայ ընթերցումներից ընթերցումներից մէկն:

Աստուած իր որդու վերստին իր սերն ու է է ցոյց տալիս ամէնքիս:

Հայ եկեղեցու ամէն քրիստոնեայի համար հոգեւորականը հետեւեալ խօսքերն է.

"Աստուծոյ այս ծառան, հօր հօր եւ սուրբ հոգու անունով, քրիստոսի արեամբ է մեղքի մեղքի, ընդունում է հայր աստծոյ քրիստոսի եւ եւ սուրբ տաճար:

??????, ???, ???, ?????????????????????????????????????????????????????????????????? level which means which means which type of information

Այոˊ, աստուած ուղարկեց միածին որդուն, որպէսզի իր իր զաւակները զաւակները լինենք լինենք որքան էլ եւ է լսել լսել խօսքերը, սակայն է է ստանձնել ստանձնել պարտականութիւններ:

Մենք չենք մեզ որդի որդի, բայց սիրել մեղքի հօրը հօրը սատանային, մենք չենք չենք հայր մեր մեր որ յերկինս յերկինս… ասել եւ, բայց չսիրել մարմնաւոր եղբօրը եղբօրը:

Քրիստոսով, իբրեւ իրար եւ եւ եւ պէտք մեր երկնաւոր երկնաւոր հօր կամքը կամքը: "ո՞վ իմ կամ ո՞վ է իմ եղբայրը,- է տէր յիսուս յիսուս,- նա եմ կամքը իմ հօր, որ է" :

Սիրելիներ, բնական եւ է է, զաւակը է ընդօրինակել իր ծնողի որեւէ մի գործ գործ գործ: նոյնքան ճիշտ է եւ մեր նմանուել նաեւ մեր `յիսուս:

Հակառակ դէպքում, որդի որդի վարձկան ծառայ կամ կամ որովհետեւ ծառան գործը գործը է կատարում, որ չստանայ, կամ վարձկանը գործն անում անում, որ դրամ ստանայ կամ:

Բայց զաւակ ես եւ գործես ոչ թէ վախի կամ կամ շահի կողմից կողմից համար, այլ որովհետեւ ես բարեգործ երկնաւոր քո:

Սիրելի քոյրեր եւ եւ, օրերին երբ մեր հայրենիքում եւ աշխարհիս խաղաղութեան խաղաղութեան պակաս եւ կայ կայ, մենք աւելիով իբրեւ աստուծոյ, հաշտութեան, համախմբուած եւ արթուն լինելու:

Հեշտ եւ դիւրին մեղադրելը, զրպարտելը, բարի խանգարելը եւ փոխարէնը փոխարէնը չանելը:

Դժուար է, սակայն, համբերատար, լինելը մի համար համար չտալը չտալը, դառը, ճշմարտութիւնը ճշմարտութիւնը կարողանալը ընդունել, մէկի համար աղօթելը, մեծ-մեծ խօսելու փոխարէն զուսպ լինելը, ոչ անձի սեփական, այլ յանուն, յանուն յանուն ?????? ?????? ?????? ?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? It this language

Այո, սիրելիներ, չենք երկու տիրոջ տիրոջ, ասում է է, ուստի աստուծոյ աստուծոյ լաւ, որովհետեւ ուղարկեց իր որդուն որը ծնուեց ծնուեց, որպէսզի ընդունենք մենք մենք ծառայ ծառայ, այլ որդի, եւ եթէ որդի ապա եւ ` ??????????????????,????????????,???????????????????????????????????????????????????????????????????????????

In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, amen.

“When the time came, God sent his Son, who was born of woman, for us to be adopted. Therefore you are not a servant but a son, and if you are a son then also an heir of God.” Gal. 4.3-18:

Dear sisters and brothers,
This reading is from the letter of the apostle Paul to the Galatians.
With the birth of his only begotten son, God shows us all again his love and mercy.

At the Armenian baptism, the priest speaks the following words for each person to be baptized:

“The Servant of God came to baptism as a catechumen and is baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Purchased by the blood of Christ from bondage to sin receives adoption of Heavenly Father and becomes joint heir with Christ and temple of the Holy Spirit”

These words of faith, hope and love are addressed to everyone.
Yes, God sent his only begotten Son so that we too could be his children.

As happy and pleasant as it is to hear these words, they call for a range of responsibilities.

We cannot call ourselves children of God, but love the "father of sin" - the devil. We cannot say “Our Father who art in heaven…” and pray but hate our brother or sister.

In Christ we must strive as sisters and brothers to do the will of our Heavenly Father. “Who is my mother or who is my brother?” asks the Lord Jesus Christ, and replies: “doing the will of my Father in heaven”․

It is natural for a child to try to imitate every good deed done by their parents. It is also right to imitate our Heavenly Father, Jesus Christ, in our actions.

Otherwise we are not sons and daughters of God, but mercenaries or servants. Because a servant works to avoid punishment, or a mercenary works to get money or a reward. But we are sons and daughters of God and need not act in an atmosphere of fear or try to be judged by people to be honored, but because we are children of our benevolent heavenly Father.

Dear sisters and brothers, in these days when peace and justice are lacking in many places in our homes and in the world, we as children of God need greater reconciliation, unity and vigilance.

It is easy and simple to accuse others, to slander, to hinder a good deed and to do no good.

However, it is difficult to forgive, to be patient, not to give up a good deed, to accept the truth, to pray for someone, to be humble and reserved instead of talking big. Let us not act for our own will, but for peace, for the common good, and for the work of Christ.

Yes, dear sisters and brothers, we cannot serve two masters, says the Lord, so let us be good children, for God sent his Son, who was born of woman, that we might be adopted. Therefore, we are not servants, but sons and daughters, and if we are, then we are also heirs of God, amen.