Ալեքսանդր Սֺենդիարեանին եւ Լազար (Ղազարոս) Սարեանին նուիրուած համ երգ Քէօլնում

ֳ֥րմանիայի Հայոց ֹեմի կազմակերպութեամբ 10 Նոյեմբեր 2023 թուականին Ք [...]

2023-11-14T09:34:19+01:00November 14th, 2023|Currently, diocese|

Քַּ֕Նֻ րֱՅ րֱքֱօֆֻ֔ քֱՏֱՂ֕ՐՀՆՈՒֱֵֹՆ ֱ֌ֹֻՒ ֵ֊ֻՍֿՈՊՈՍֱֱֿՆ ֍ֲ. ???????????

EPISCOPAL ST. LITURGY FOR THE MADAGH FESTIVAL OF THE ARMENIAN COMMUNITY [...]

2023-10-26T14:04:37+02:00October 26th, 2023|Currently, diocese|
Nach oben