????????????????????????????????????,

Մուտք ենք գործում մեծ պահքի պահքի: այս կեանքում կեանքում կարեւոր է ու կատարելութեան աստուածապատուէր աստուածապատուէր աստուածապատուէր աստուածապատուէր մէջ աղօթական աղօթական աղօթական աղօթական ու ու շնորհների հայցով ի ածելու ածելու քրիստոսի յորդորն ու. «Արդ, կատարեա՛լ եղէք եղէք եղէք ինչպէս որ որ հայրն կ կ'ատարեալ» (մատթ. 5.48): կատարելութեան ուղին զղջումով զղջումով ու ու, որոնցով են են, խօսքի եւ սխալներն ու ու յատկապէս այս խորհրդաւոր աւետարանական առակի օրինակով (ղուկ. 15.11-32) առ հայրը հայրը, խնդրում գթութեամբ ներել ներել ներել մեր մեր, մաքուր սիրտ հաստատել հաստատել հաստատել լուսաւորել լուսաւորել մեր, ամրացնել ամրացնել `ընթանալու տէրունաւանդ:

Պահեցողութեան այս շրջանում շրջանում յորդորն յորդորն միմեանց հանդէպ հանդէպ առաւել հոգատար, ու ու, բարութիւնն ու դարձնել փոխյարաբերութիւնների փոխյարաբերութիւնների եւ նուիրումն նուիրումն ու հաւատարմութիւնը հաւատարմութիւնը առ ու ու մեր մեր, երբ մեր ժողովուրդը ժողովուրդը վիրաւոր վիրաւոր մեզ պատերազմի արհաւիրքներից, աղօթական կեանքով երկխօսութեան երկխօսութեան երկխօսութեան մէջ, զերծ մնանք չար ու վատ ու նորոգելու `համար համար ու մեր մեր, դիմագրաւելու մեր մեր նեղութիւնները հարազատ հայաստանն ու արցախը արցախը արցախը արցախը յոյսի, յոյսի ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Աղօթենք, որ ամենակալն ողորմութիւնն տարածի տարածի աշխարհասփիւռ մեր ժողովրդի ժողովրդի, պարգեւի անվտանգ անվտանգ մէջ մէջ մէջ պահի պահի մեր մեր մեր մեր մեր մեր մեր փրկիչ մեր մեր ընդունի ու ու, արժանի արժանի եւ եւ եւ զօրացնի `` ?????? ??? ??? ?????? ????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? itself already???##?????????##???######################################################################################################################## meaning

«Շնորհք, ողորմութիւն, խաղաղութիւն ի հօրէ հօրէ տէառնէ տէառնէ քրիստոսէ որդւոյն որդւոյն, ճշմարտութէամբ եւ եղիցին ընդ ընդ» (բ. 3), այսօր եւ. ամէն:

Գարեգին Բ․
Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց