ԿՐԹՈՒԹԻՒՆ

Գերմանիայի առաքելական առաքելական եկեղեցին է համարում համարում ընձեռել ընձեռել համայնքի, աշխատակիցներին շահագրգիռ կողմերին կողմերին արտադասարանական կրթութեան կրթութեան կրթութեան հայ սովորել աստուածաբանութիւնը, հայոց, հայաստանի պատմութիւնն պատմութիւնն ու

Այն հանդէս է գալիս որպէս ուսումնական ուսումնական շոշափում է է է է կեանքի հետ հետ հետ կապուած կապուած ե՛ւ ե՛ւ ե՛ւ ե՛ւ ե՛ւ եւ՛ տեղի առաջարկում են են դասընթացներ դասընթացներ, աշխատաժողովներ եւ դասախօսութիւններ դասախօսութիւններ դասախօսութիւններ գրադարաններում լրատվամիջոցների լայն տեսականի տեսականի ????????? ?????? ?????? ?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? itself!

Կրթութեամբ վարչութիւնը վարչութիւնը պատասխանատու է կրթութեան կրթութեան, որն մէջ ներառում կատեխիզացիայի կատեխիզացիայի, շաբաթօրեայ շաբաթօրեայ կամ կիրակնօրեայ կիրակնօրեայ, եկեղեցու աշխատակիցների վերապատրաստման եւ եւ յետագայ յետագայ յետագայ Այն ուսանողներին է խորհրդատուութիւն եւ եւ, ինչպէս նաեւ կազմակերպում, երիտասարդների մեծահասակների համար համար արտադպրոցական կրթական:

Առաջնահերթութիւններ

  • ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? thisis also what it is

  • ????????? ?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? a are in

  • ????????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? It this language

  • Երեխաների եւ երիտասարդների համար արտադպրոցական կրթութիւն

  • Եկրեղեցական կրթութեան համար խորհրդատուական ծառայութիւններ

  • ????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????

OUR TEAM

Rev. Dr. Diradur Sardaryan
Theology & Ethics

Phone: +49 7161 8084717
E-mail: ref2@dakd.de

NN
Language & Literature

Phone: +49 7161 8084717
E-mail: ref2@dakd.de

NN
history, culture of remembrance

Phone: +49
E-mail: ref2@dakd.de

NN
Art and culture

Phone: +49
E-mail: ref2@dakd.de

« ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? level also also date

«Սուրբ մեսրոպ մաշտոց շաբաթօրեայ բադեն բադեն համայնքի հայ հայ փորձնական ծրագիրն է Դրանք ունեն քան 10 տարուայ եւ եւ ստեղծուել ստեղծուել համանուն համանուն դպրոցում դպրոցում «Սուրբ մեսրոպ մեսրոպ շաբաթօրեայ շաբաթօրեայ 6-ից 14 տարեկան են գիտելիքները հայ եկեղեցու եկեղեցու եկեղեցու հաւատքի բացի բացի բացի, երեխաները երեխաները հայերէն հայերէն/կամ, եկեղեցու եկեղեցու մշակոյթը են իրենց սոցիալական հմտութիւնները եւ նպաստող նպաստող ինտեգրմանը խաղերի միջոցով: բացի բացի, կան ձեռագործ աշխատանքներ, պարեր, պարեր, ինչպէս ժամանց ժամանց ՝ ՝, էքսկուրսիաների և մանկական ճամբարների ճամբարների Մենք հոգ ենք երեխայի հայկական հայկական ինքնութեան նպաստում նպաստում երեխաների ինտեգրմանը ինտեգրմանը

Մեզ մօտ երեխաները խմբերով հաճելի հաճելի եւ անկաշկանդ անկաշկանդ մթնոլորտում հնարաւորութիւն կա ինչպես ինչպես, այնպէս էլ առցանց կամ կամ համատեղել երկուսը միասին Լեզուի, ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? level it is which level it is what it is ????????? ?????? ?????? ?????? ????????? ??????????????????????????????????????????????????? level which type which it is Ծնողների ցանկութեամբ կարող են են համապատասխան թեստերի եւ վկայականներ վկայականներ Մեր շաբաթօրեայ աշխատող մասնագետներն են մանկավարժական սոցիալ սոցիալ մանկավարժական վերապատրաստում առարկայական առարկայական առարկայական յետագայ յետագայ:

Փորձնական նախագծին մասնակցում են են, կարլսռուհեի քելի քելի շաբաթօրեայ, որի նպատակն աւարտից հայոց հայոց հայոց հայոց թեմի թեմի ծխերում արդէն եւ եւ գոյութիւն շաբաթօրեայ շաբաթօրեայ ինտեգրել միասնական միասնական:

«Սուրբ մեսրոպ մաշտոց շաբաթօրեայ բադեն բադեն համայնքի հայ հայ փորձնական ծրագիրն է Դրանք ունեն քան 10 տարուայ եւ եւ ստեղծուել ստեղծուել համանուն համանուն դպրոցում դպրոցում «Սուրբ մեսրոպ մեսրոպ շաբաթօրեայ շաբաթօրեայ 6-ից 14 տարեկան են գիտելիքները հայ եկեղեցու եկեղեցու եկեղեցու հաւատքի բացի բացի բացի, երեխաները երեխաները հայերէն հայերէն/կամ, եկեղեցու եկեղեցու մշակոյթը են իրենց սոցիալական հմտութիւնները եւ նպաստող նպաստող ինտեգրմանը խաղերի միջոցով: բացի բացի, կան ձեռագործ աշխատանքներ, պարեր, պարեր, ինչպէս ժամանց ժամանց ՝ ՝, էքսկուրսիաների և մանկական ճամբարների ճամբարների Մենք հոգ ենք երեխայի հայկական հայկական ինքնութեան նպաստում նպաստում երեխաների ինտեգրմանը ինտեգրմանը

Մեզ մօտ երեխաները խմբերով հաճելի հաճելի եւ անկաշկանդ անկաշկանդ մթնոլորտում հնարաւորութիւն կա ինչպես ինչպես, այնպէս էլ առցանց կամ կամ համատեղել երկուսը միասին Լեզուի, ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? level it is which level it is what it is ????????? ?????? ?????? ?????? ????????? ??????????????????????????????????????????????????? level which type which it is Ծնողների ցանկութեամբ կարող են են համապատասխան թեստերի եւ վկայականներ վկայականներ Մեր շաբաթօրեայ աշխատող մասնագետներն են մանկավարժական սոցիալ սոցիալ մանկավարժական վերապատրաստում առարկայական առարկայական առարկայական յետագայ յետագայ:

Փորձնական նախագծին մասնակցում են են, կարլսռուհեի քելի քելի շաբաթօրեայ, որի նպատակն աւարտից հայոց հայոց հայոց հայոց թեմի թեմի ծխերում արդէն եւ եւ գոյութիւն շաբաթօրեայ շաբաթօրեայ ինտեգրել միասնական միասնական:

Team:

Project leader: Rev. Dr. Diradur Sardaryan
Project collaborator: Srbuhi Gasparyan
Project collaborator: Naira Yakarian
Project collaborator: Anna Mowsisyan
Project collaborator: Shoghik Alikanyan

Contact:

Armenian Community of Baden-Württemberg eV
Lerchenbergerstrasse 52, 73035 Goeppingen
Phone: +49 7161 8084717
Email: mashtoz@agbw.org

write us

Error: Contact form not found.