Գարեգին Բ

Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Հայ առաքելական եկեղեցու առաջնորդն է։
Կաթողիկոսի նստավայրը Էջմիածնի Սուրբ ?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????###################################################################################################### ############################################################################################## percent percent percent
1999 թուականի հոկտեմբերի 27-ին բ-ն ընտրուել ծայրագոյն ծայրագոյն հայոց 132-րդ կաթողիկոս կաթողիկոս

Գարեգին բ վեհափառ հայրապետը (աշխարհիկ անունը անունը) ծնուել 1951 թուականին էջմիածնի գիւղում գիւղում, որտեղ էլ նա գնացել է տարրական։ 1965 թուականին ընդունուել սուրբ սուրբ հոգեւոր, որը գերազանցութեամբ է 1971 թուականին։ Աստուածաբանական ակադեմիայում ուսումն նշանակուել է է ռեկտորի օգնական օգնական դասավանդել նոր նոր նոր

1972 թուականին արքեպիսկոպոս ներսոյեանի ձեռնադրուել կուսակրօն է քահանայ քահանայ ստացել գարեգին հոգեւոր անունը ????????? ?????? ?????? ?????? ????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? itself what its name is level. 1975 թուականին գերմանիայի հայ համայնքի համայնքի հովիւ ՝ միաժամանակ շարունակելով աստուածաբանական ուսումը ուսումը բոննի 1979 թուականին է եւ անմիջապես ուղարկուել զագորսկ կաթողիկոսի կաթողիկոսի սովորելու սովորելու ուղղափառ ակադեմիայում ակադեմիայում

1980 թուականին գարեգինը նշանակուել արարատեան թեմի թեմի փոխանորդ, իսկ 1983 թուականին է նոյն թեմի առաջնորդական փոխանորդ Նոյն թվականի հոկտեմբերին է է, իսկ 1992 թուականին արժանացել արքեպիսկոպոսի արժանապատուութեանն արժանապատուութեանն ու կոչմանը

1989 թուականին գարեգին ներսիսեանը թերակղզում հիմնել է վասգէնեան վասգէնեան, որը ենթակա էր թեմին թեմին

1990 թուականին իր բացել բացել քրիստոնեական քրիստոնեական կենտրոն կենտրոն դաստիարակութեան դաստիարակութեան դաստիարակութեան կրօնական ուսուցում է է արարատեան շրջանի 56 դպրոցներում 1992 թուականին արքեպիսկոպոս ներսիսեանի պալատներից երեքը վերածուել վերածուել են երիտասարդական կենտրոնների, որտեղ հոգեւոր կրթութիւն ստանում հազարաւոր հազարաւոր երիտասարդներ

Արքեպիսկոպոս ներսիսեանը հայ գերագոյն հոգեւոր խորհրդի (կենտրոնական գործադիր գործադիր) անդամ 1990 թուականից թուականից

1995 թ․ Գարեգին արքեպիսկոպոս Ներսիսյանն առաջադրվել է կաթողիկոսակաիկոսակաՀւորուոր Երրորդ քուեարկութեամբ նա է ՝ յօգուտ յօգուտ յօգուտ մեծի մեծի տ.տ.գարեգին բ-ի։

1998 ?????? ?????? ?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? already what you this itinerary Երբ 1999 թուականի յունիսին ա կաթողիկոսը կաթողիկոսը, հոկտեմբերի 27-ին ազգային ժողովը նրան նրան եւ նոյն նոյն ????????? 4-?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? itself

Գարեգին բ վեհափառ հայրապետը (աշխարհիկ անունը անունը) ծնուել 1951 թուականին էջմիածնի գիւղում գիւղում, որտեղ էլ նա գնացել է տարրական։ 1965 թուականին ընդունուել սուրբ սուրբ հոգեւոր, որը գերազանցութեամբ է 1971 թուականին։ Աստուածաբանական ակադեմիայում ուսումն նշանակուել է է ռեկտորի օգնական օգնական դասավանդել նոր նոր նոր

1972 թուականին արքեպիսկոպոս ներսոյեանի ձեռնադրուել կուսակրօն է քահանայ քահանայ ստացել գարեգին հոգեւոր անունը ????????? ?????? ?????? ?????? ????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? itself what its name is level. 1975 թուականին գերմանիայի հայ համայնքի համայնքի հովիւ ՝ միաժամանակ շարունակելով աստուածաբանական ուսումը ուսումը բոննի 1979 թուականին է եւ անմիջապես ուղարկուել զագորսկ կաթողիկոսի կաթողիկոսի սովորելու սովորելու ուղղափառ ակադեմիայում ակադեմիայում

1980 թուականին գարեգինը նշանակուել արարատեան թեմի թեմի փոխանորդ, իսկ 1983 թուականին է նոյն թեմի առաջնորդական փոխանորդ Նոյն թվականի հոկտեմբերին է է, իսկ 1992 թուականին արժանացել արքեպիսկոպոսի արժանապատուութեանն արժանապատուութեանն ու կոչմանը

1989 թուականին գարեգին ներսիսեանը թերակղզում հիմնել է վասգէնեան վասգէնեան, որը ենթակա էր թեմին թեմին

1990 թուականին իր բացել բացել քրիստոնեական քրիստոնեական կենտրոն կենտրոն դաստիարակութեան դաստիարակութեան դաստիարակութեան կրօնական ուսուցում է է արարատեան շրջանի 56 դպրոցներում 1992 թուականին արքեպիսկոպոս ներսիսեանի պալատներից երեքը վերածուել վերածուել են երիտասարդական կենտրոնների, որտեղ հոգեւոր կրթութիւն ստանում հազարաւոր հազարաւոր երիտասարդներ

Արքեպիսկոպոս ներսիսեանը հայ գերագոյն հոգեւոր խորհրդի (կենտրոնական գործադիր գործադիր) անդամ 1990 թուականից թուականից

1995 թ․ Գարեգին արքեպիսկոպոս Ներսիսյանն առաջադրվել է կաթողիկոսակաիկոսակաՀւորուոր Երրորդ քուեարկութեամբ նա է ՝ յօգուտ յօգուտ յօգուտ մեծի մեծի տ.տ.գարեգին բ-ի։

1998 ?????? ?????? ?????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? already what you this itinerary Երբ 1999 թուականի յունիսին ա կաթողիկոսը կաթողիկոսը, հոկտեմբերի 27-ին ազգային ժողովը նրան նրան եւ նոյն նոյն ????????? 4-?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? itself

His Holiness on Facebook

Visit His Holiness' Facebook page. Here you will receive current notifications from the Catholicosate of All Armenians
and can receive up-to-date information and opinions.

YouTube

By loading the video, you accept YouTube's privacy policy.
Learn more

load video

Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին
Mother See of Holy Etchmiadzin

1101 VAGHARSHAPAT
REPUBLIC OF ARMENIA

Phone: +374 10 517110
Fax: +374 10 517301

Mail: divanatun@etchmiadzin.am
Web: www.armenianchurch.org