Եպիսկոպոս2022-04-25T23:24:26+02:00

Գերաշնորհ Տ․ ????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Իսախանեան

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? both doesn not not have data is available

Գերաշնորհ Տ․ ????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Իսախանեանն առաջնորդում հայ առաքելական եկեղեցու գերմանիայի 2018 թուականի ապրիլից։ Առաքելական յաջորդականութեամբ գերմանիայում է իրեն վստահուած թեմի աւելի քան 60000 հայ քրիստոնեաների համար։ Նրա համար կարեւոր է հայապահպանութիւնը, որքան էկումենիկ մշակումն մշակումն ու մարդկանց ծառայելը

«?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Գերաշնորհ Տ․ ????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Իսախանեան

Ծնուած Հազարջրիբում՝ Իրանում 1963թ․ ?????? 20-?????????
Կուսակրօն քահանայ ձեռնադրուեց 1987թ․ ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????? this is what it is
Եպիսկոպոս ձեռնադրուեց 2019 ????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ati it it?????? it this year

Ես ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? this it this this time it it Իմ մոտ չորս հարիւր ապրել են տնից տնից (հաւանաբար ՝ հայրենիքից) երկրում, մահմեդական մահմեդական բայց կորցրել իրենց ինքնութիւնը եւ եւ քրիստոնեական քրիստոնեական քրիստոնեական սա հայ եկեղեցու ու կենդանի կենդանի վկայութիւնն վկայութիւնն

Իմ նախնիներն եկեղեցում ճանաչեցին իրենց իրենց, յիսուս քրիստոսին, սովորեցին իրենց ընդունեցին ընդունեցին իրենց հաւատքը: նրանք դարձրեցին իրենց հոգեւոր հոգեւոր տունը շնորհիւ դարեր շարունակ իրենց հայ-քրիստոնեական ինքնութիւնը ինքնութիւնը Նրանք համոզուած էին, որ միջոցով միայն կը կը իրենց փրկութիւնը հոգու հոգու, այլեւ իրենց իրենց մշակոյթը մշակոյթը, որոնք որոնք ժամանակներից եւ կը եւ եւ եւ փոխանցուեն փոխանցուեն սերնդէ

Ուստի ծնողներս տարիքում ինձ տուեցին ճանապարհը եկեղեցու եկեղեցու: իսկ աւելի ես ինքնուրոյն ինքնուրոյն ընտրեցի, գիտակցաբար ասացի այո այո կոչին դարձա տիրոջ տիրոջ ծառան

Հոգեւոր ծառայութեան շուրջ 35 փորձ թեմական եպիսկոպոսի եպիսկոպոսի նոր հիմնական հիմնական խնդիրն խնդիրն հավատացեալներին այսօր այսօր եւս հնարաւորութիւն իրենց հոգեւոր հայ հայ հայ, որտեղ իրենց օտար ի վիճակի լինեն աստծուն եւ եւ աստծուն աստծուն: Իմ նպատակն ու տեսլականն տեսլականն, որ դառնանք մի հոգեւոր հոգեւոր հոգեւոր մեծերը մեծերը եւ՛ եւ՛ երիտասարդներն կը կը զգան զգան զգան զգան զգան զգան հաշուի այսօրուայ բազմաթիւ բազմաթիւ տարբեր մարտահրաւերները է մի մի վայր վայր վայր որտեղ կարող խաղաղութիւն խաղաղութիւն եւ, որտեղ դուք կարող էք կապել եւ ստանալ ստանալ, որտեղ դուք միայնակ չէք զգա որտեղ դուք արժէքաւոր արժէքաւոր լինէք:

Ես աղօթում եմ, որ տա հաւատք եւ ՝ ՝ ՝ աստծոյ սերմը սերմը ցանելու ցանելու, որը շատ փոքր է է բայց կարող աճել աճել եւ մեծանալ »: (տես Մկ 4, 31-32)

Ես ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? this it this this time it it Իմ մոտ չորս հարիւր ապրել են տնից տնից (հաւանաբար ՝ հայրենիքից) երկրում, մահմեդական մահմեդական բայց կորցրել իրենց ինքնութիւնը եւ եւ քրիստոնեական քրիստոնեական քրիստոնեական սա հայ եկեղեցու ու կենդանի կենդանի վկայութիւնն վկայութիւնն

Իմ նախնիներն եկեղեցում ճանաչեցին իրենց իրենց, յիսուս քրիստոսին, սովորեցին իրենց ընդունեցին ընդունեցին իրենց հաւատքը: նրանք դարձրեցին իրենց հոգեւոր հոգեւոր տունը շնորհիւ դարեր շարունակ իրենց հայ-քրիստոնեական ինքնութիւնը ինքնութիւնը Նրանք համոզուած էին, որ միջոցով միայն կը կը իրենց փրկութիւնը հոգու հոգու, այլեւ իրենց իրենց մշակոյթը մշակոյթը, որոնք որոնք ժամանակներից եւ կը եւ եւ եւ փոխանցուեն փոխանցուեն սերնդէ .

Ուստի ծնողներս տարիքում ինձ տուեցին ճանապարհը եկեղեցու եկեղեցու: իսկ աւելի ես ինքնուրոյն ինքնուրոյն ընտրեցի, գիտակցաբար ասացի այո այո կոչին դարձա տիրոջ տիրոջ ծառան

Հոգեւոր ծառայութեան շուրջ 35 փորձ թեմական եպիսկոպոսի եպիսկոպոսի նոր հիմնական հիմնական խնդիրն խնդիրն հավատացեալներին այսօր այսօր եւս հնարաւորութիւն իրենց հոգեւոր հայ հայ հայ, որտեղ իրենց օտար ի վիճակի լինեն աստծուն եւ եւ աստծուն աստծուն: Իմ նպատակն ու տեսլականն տեսլականն, որ դառնանք մի հոգեւոր հոգեւոր հոգեւոր մեծերը մեծերը եւ՛ եւ՛ երիտասարդներն կը կը զգան զգան զգան զգան զգան զգան հաշուի այսօրուայ բազմաթիւ բազմաթիւ տարբեր մարտահրաւերները է մի մի վայր վայր վայր որտեղ կարող խաղաղութիւն խաղաղութիւն եւ, որտեղ դուք կարող էք կապել եւ ստանալ ստանալ, որտեղ դուք միայնակ չէք զգա որտեղ դուք արժէքաւոր արժէքաւոր լինէք:

Ես աղօթում եմ, որ տա հաւատք եւ ՝ ՝ ՝ աստծոյ սերմը սերմը ցանելու ցանելու, որը շատ փոքր է է բայց կարող աճել աճել եւ մեծանալ »: (տեսՄկ 4, 31-32)

Գերաշնորհ Տ․ ????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Իսախանեանը ծնուել է անունով անունով 1963 թուականի 20-ին իրանի փերիա նահանգի գիւղում (պարսկերէն ՝ ֆերեյդան)։ 1968 թուականի եւ ընտանիքի այլ անդամների հետ գաղթել է հայաստան Սկզբում ընտանիքը հաստատուել շրջանի խանջեան խանջեան գիւղում (այժմ արմաւիրի մարզ մարզ), ապա 1974 թուականից ՝ էջմիածին։

Կրթութիւնը ստացել է 1970-1974 ??????????????????????????????????????????? Խանջեանի (Արմաւիր) ????????? ????????? ????????? ?????????, ?????? 1974-1980 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Էջմիածնի թիւ 1 ?????? 1 ?????? ?????? ????????? ????????????????????????????????????????????????????????? Դպրոցը ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? level it is which it is ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? why not 1981 թուականի զորակոչուել խորհրդային բանակ ՝ զինուորական ծառայութեան։ Երկու տարի յետոյ շարունակել շարունակել է աստուածաբանական ճեմարանում 1986 թուականի 14-ին ՝ տօնին տօնին, յուսիկ արքեպիսկոպոս կողմից կողմից ձեռնադրուել ձեռնադրուել։ 1986 թուականին է ճեմարանը եւ պաշտպանել պաշտպանել բարսէղ բարսէղ մաշկեւորցի էթիկական հայեացքները թեմայով, որը գնահատուել է «։»։

1987թ․ to ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????is it is what it is, Ներսէս արքեպիսկոպոս կողմից սարկաւագը կուսակրօն քահանայ ձեռնադրուեց ՝ ստանալով սերովպէ։ 1989 թուականի նա պաշտպանեց վարդապետական թեզը ՝ տասը պատուիրանները եւ քրիստոսը քրիստոսը։ Նույն թուականի 12-ին վանքում ասողիկ եպիսկոպոս արիստակեսեանի ստացել է է վարդապետի։

1987-1995. 1995թ.-ին սկսել է իր ծառայութիւնը Գերմանիայի հայոց թեմում։ 2010-2018 ?????????, ?????????, ????????????,????????????,???????????????,???????????????,???????????????,???????????????,???????????????

Գարեգին արքեպիսկոպոս հանգստի յետոյ սերովպէ վարդապետն ընտրուել է թեմական տեղապահ թեմական պատգամավորական պատգամավորական ժողովի։ 2018 թուականի ապրիլի 18-ին թեմական թեմական ժողովը հայոց թեմի ընտրեց ընտրեց ընտրեց սերովպէ վարդապետ իսախանեանին Ընտրութիւնը հաստատուել է ապրիլի ապրիլի 19-ին գարեգին ծայրագոյն պատրիարք ամենայն ամենայն ամենայն կաթողիկոսի։։

2019 թուականի 12-ին կարմիր օրը օրը, սուրբ տեղի ունեցաւ սերովպէ իսախանեանի եպիսկոպոսական գարեգին գարեգին բ պատրիարք ամենայն կաթողիկոսի կաթողիկոսի։ 2019 ????????? ?????? ?????? ?????? ????????? 24??????????????????????????????????????????????????????############################################################################################################################################################################## ????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Իսախանեանի պաշտոնական գահակալութիւնը։

Գերաշնորհ Տ․ ????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Իսախանեանը ծնուել է անունով անունով 1963 թուականի 20-ին իրանի փերիա նահանգի գիւղում (պարսկերէն ՝ ֆերեյդան)։ 1968 թուականի եւ ընտանիքի այլ անդամների հետ գաղթել է հայաստան Սկզբում ընտանիքը հաստատուել շրջանի խանջեան խանջեան գիւղում (այժմ արմաւիրի մարզ մարզ), ապա 1974 թուականից ՝ էջմիածին։

Կրթութիւնը ստացել է i1970-1974 ???????????????????????????????????????? Խանջեանի (Արմաւիր) ????????? ????????? ????????? ?????????, ?????? 1974-1980 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Էջմիածնի թիւ 1 ?????? 1 ?????? ?????? ????????? ????????????????????????????????????????????????????????? Դպրոցը ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? level it is which it is ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? why not 1981 թուականի զորակոչուել խորհրդային բանակ ՝ զինուորական ծառայութեան։ Երկու տարի յետոյ շարունակել շարունակել է աստուածաբանական ճեմարանում 1986 թուականի 14-ին ՝ տօնին տօնին, յուսիկ արքեպիսկոպոս կողմից կողմից ձեռնադրուել ձեռնադրուել։ 1986 թուականին է ճեմարանը եւ պաշտպանել պաշտպանել բարսէղ բարսէղ մաշկեւորցի էթիկական հայեացքները թեմայով, որը գնահատուել է «։»։

1987???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????is it is what it is, Ներսէս արքեպիսկոպոս կողմից սարկաւագը կուսակրօն քահանայ ձեռնադրուեց ՝ ստանալով սերովպէ։ 1989 թուականի նա պաշտպանեց վարդապետական թեզը ՝ տասը պատուիրանները եւ քրիստոսը քրիստոսը։ Նույն թուականի 12-ին վանքում ասողիկ եպիսկոպոս արիստակեսեանի ստացել է է վարդապետի։

1987-1995. 1995թ.-ին սկսել է իր ծառայութիւնը Գերմանիայի հայոց թեմում։ 2010-2018 ?????????, ?????????, ????????????,????????????,???????????????,???????????????,???????????????,???????????????,???????????????

Գարեգին արքեպիսկոպոս հանգստի յետոյ սերովպէ վարդապետն ընտրուել է թեմական տեղապահ թեմական պատգամավորական պատգամավորական ժողովի։ 2018 թուականի ապրիլի 18-ին թեմական թեմական ժողովը հայոց թեմի ընտրեց ընտրեց ընտրեց սերովպէ վարդապետ իսախանեանին Ընտրութիւնը հաստատուել է ապրիլի ապրիլի 19-ին գարեգին ծայրագոյն պատրիարք ամենայն ամենայն ամենայն կաթողիկոսի։։

2019 թուականի 12-ին կարմիր օրը օրը, սուրբ տեղի ունեցաւ սերովպէ իսախանեանի եպիսկոպոսական գարեգին գարեգին բ պատրիարք ամենայն կաթողիկոսի կաթողիկոսի։ 2019 ????????? ?????? ?????? ?????? ????????? 24??????????????????????????????????????????????????????############################################################################################################################################################################## ????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Իսախանեանի պաշտոնական գահակալութիւնը։

Եպիսկոպոսական ռեգալիա

Sermons, speeches, texts

Your content goes here

Here we present some of Bishop Serovpe Isakhanyan's writings:

S. Isakhanyan, The Moral Views of Barsegh by Mashkevor, Etchmiadzin, 1986;
S. Isakhanyan, The Ten Commandments and Christ, Etchmiadzin, 1989;
S. Isakhanyan, Pocket Prayer Book, Translation, Armenian & German, Etchmiadzin; 2010;
S. Isakhanyan, Sacrament of the Holy Liturgy of the Armenian Church, Translation, Armenian & German, Etchmiadzin, 2011;
S. Isakhanyan, Armenian Apostolic Orthodox Church, Etchmiadzin, 2012.

Meetings with the bishop

bishop's office

Diocese of the Armenian Church in Germany

HE Bishop Serovpe Isakhanyan

Allensteiner Str. 5, 50735 Germany
Phone: +49 221 7126223
Fax: +49 221 7126267

bischof (at) dakd.de

Go to Top