ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆ

Եկեղեցու սոցիալական ծառայութիւնը ոչ այլ ինչ է,
քան հաւատքի իրականացում։ Այս բաժնի պատասխանատուութիւնն է
Հայոց Թեմի մեր եկեղեցու ներկայացումը Գերմանիայում,
որտեղ այն իր հնարաւորութիւնների համաձայն,
փորձում է ժողովրդին օգնութիւն մատուցել նաեւ զարգացման ոլորտում։

  • Երեխաներ եւ երիտասարդներ

  • Ընտանիքներ եւ միայնակ ծնողներ

  • Ծերեր

  • Հովուական խնամք հիւանդների համար

  • Հովուական խնամք ու աջակցութիւն եւ խորհրդատուութիւն

  • Ապաստարան եւ ինտեգրում

  • Զարգացման ծրագրեր

Unser Team

Pfr. Gnel Gabrielyan
Երեխաներ, երիտասարդներ եւ ընտանիքներ

Tel.: +49
E-Mail: ref4@dakd.de

Pfr. Aygik Hovhannisyan
Ապաստարան եւ ինտեգրում

Tel.: +49
E-Mail: ref4@dakd.de

Pfr. Hratsch Bilicyan
Սոցիալական ծառայութիւն

Tel.: +49
E-Mail: ref4@dakd.de

Pfr. Dr. Diradur Sardaryan
Զարգացման ծրագրեր

Tel.: +49
E-Mail: ref4@dakd.de